Gewoon doen, is nog altijd het beste!!

Tweets

Social Media

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube

Kindergemeenteraad 2018

Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar een Kindergemeenteraad georganiseerd.
Vijf scholen hadden zich hiervoor aangemeld.
De gemeenteraadsleden die zich hadden opgegeven als coach van een school zijn,voorafgaande aan de kinderraad, op de scholen geweest om aan de deelnemende klassen iets te vertellen over het functioneren van een gemeenteraad en daarnaast om te helpen bij het maken van het voorstel wat ze tijdens de kinderraad wilden gaan presenteren.

Bezoek aan Tweede Kamer debat Ziekenhuiszorg

En wat levert een dagje Den Haag op? Minister gaat in elk geval op korte termijn regelen dat ziekenhuizen verplicht worden om in gesprek te gaan met inwoners, gemeenten en betrokken organisaties, wanneer afdelingen of ziekenhuizen gaan sluiten… En dat er ruimte is voor maatwerk als er aan kwaliteitseisen moet worden voldaan. (Voor mijn gevoel wel minimaal) Helaas hebben we niet het hele debat kunnen volgen omdat alles behoorlijk uitliep, dus ook niet alle antwoorden gehoord die de fracties hebben gesteld. Wethouder Erwin Slomp en verloskundige Atje hebben een goed verhaal gehouden voor zowel de regionale als landelijke pers.

Verontrusting over flora en fauna in de veen streek van Hollandscheveld, Elim en Alteveer wordt onder woorden gebracht

Komende zaterdag 26 mei 10:30 is de definitieve datum van deze lezing. Het verhaal dat Henk te vertellen heeft is chronologisch opgezet. Hij gaat hierbij in grote stappen terugkijken tot de ijstijd. Hij verteld over de eindmorene van Lutten, de zijmorene van de Hondsrug en vervolgens over het Drentse Hoogland. Ook de De Westrug van Linde, Zuidwolde en Ten Arlo komen aan bod. Tussen deze gebieden is de zogenaamde badkuip ontstaan. “Het is niet echt een goed woord, maar kan tot op heden nog geen beter woord vinden (misschien komen er die morgen betere benamingen naar boven)”? Ook de ontginning van het gebied van Hoogeveen en Lutten wordt besproken. Er worden videobeelden getoond over de weidevogels, die gemaakt zijn door Rein Schonewille. Na de film komt het onderwerp “ het dichten van het Zuideropgaande en de omliggende wieken en sloten en welke gevolgen dit heeft gehad in de natuur van onze omgeving”. Het gevolg van deze dempingen is namelijk dat er nauwelijks nog weidevogels, bijen, vlinders en andere insecten voorkomen in de omgeving van Elim, Hollandscheveld, Hoogeveen, Alteveer en Kerkenveld.

Komende zaterdag 26 mei 10:30 is de definitieve datum van deze lezing. Het verhaal dat Henk te vertellen heeft is chronologisch opgezet. Hij gaat hierbij in grote stappen terugkijken tot de ijstijd. Hij verteld over de eindmorene van Lutten, de zijmorene van de...

TREANT

Vandaag heeft TREANT het besluit kenbaar gemaakt waarbij het slechtst denkbare scenario voor Hoogeveen waarheid wordt. Acute verloskunde en kindergeneeskunde sluit en in Hoogeveen en Stadskanaal en worden geconcentreerd in Emmen. Wij zijn zeer teleurgesteld in dit genomen besluit en delen de ernstige zorg van onze inwoners en beroepsgroepen waaronder de verloskundigen. Daarbij, Hoogeveen wordt ernstig gedupeerd door de problematiek die in Emmen is ontstaan. Dit voelt niet goed.

Rondweg Hollandscheveld van start

Een historisch hoogtepunt voor Hollandscheveld, na 40 jaar zich hiervoor ingezet te hebben is vanmorgen de officiële handeling verricht voor de start werkzaamheden door wethouder Jan Steenbergen. Een mooie afsluiting van 4 jaar deelname in het college.

Een historisch hoogtepunt voor Hollandscheveld, na 40 jaar zich hiervoor ingezet te hebben is vanmorgen de officiële handeling verricht voor de start werkzaamheden door wethouder Jan Steenbergen. Een mooie afsluiting van 4 jaar deelname in het college. We hadden op...

Fractiebezoek Vliegveld Hoogeveen.

Gemeenteraadsfractieleden  van  Gemeentebelangen Hoogeveen e.o waren  door  het  bestuur  van de  stichting  Vliegveld  Hoogeveen  uitgenodigd  om  hun  complex  te  bekijken  en  om  te  horen  hoe  men  plannen  maakt  voor  de  toekomst.

Mondelinge vragen: kleine vliegvelden

Mondelinge vragen voor Raadsavond donderdag 25 jan 2018.

Geacht college,

Op woensdag 17 jan. j.l stond er in het Dagblad van het Noorden een artikel over kleine vliegvelden.

De kop van het artikel, controle op kleine airstrips is niet in orde, is voorzichtig uitgedrukt en enigszins verontrustend.

Massale belangstelling bijeenkomst behoud d’Olde Bieb

Jan Steenbergen in de Olde Bieb. Foto: Krant van Hoogeveen

HOOGEVEEN – Wethouder Jan Steenbergen heeft in d’ Olde Bieb in een informatieve bijeenkomst uitgelegd wat er in de toekomst met het gebouw gaat gebeuren.
(uit: de krant van Hoogeveen. Bron: http://www.krantvanhoogeveen.nl/nieuws/50990/massale-belangstelling-bijeenkomst-behoud-dolde-bieb/)

Parkeren bij NS station

Onderwerp: Parkeren bij NS Station
Aan: College van B&W
Aanleiding


Ons bereiken klachten omtrent de parkeersituatie bij het NS station. De parkeerplaats is geregeld
overvol. Mede daardoor wordt er fout geparkeerd; dubbel, buiten de vakken en in de grasstrook.
Het aantal parkeerplaatsen is te beperkt. Dit is al een probleem op zich, maar ook de overlast die het
veroorzaakt door fout parkeren is een probleem. Een bijkomend ongewenst effect is dat de
parkeerdruk zich zal verplaatsen naar de naast gelegen straten.

Onderwerp: Parkeren bij NS StationAan: College van B&WAanleiding Ons bereiken klachten omtrent de parkeersituatie bij het NS station. De parkeerplaats is geregeldovervol. Mede daardoor wordt er fout geparkeerd; dubbel, buiten de vakken en in de grasstrook.Het aantal...

Mondelinge vragen Zorgtafel

Provinciale Staten in Drenthe heeft een motie aangenomen dat gedeputeerde staten een ‘zorgtafel’ organiseert om met het bestuur van Treant, zorgverzekeraars en andere betrokkenen te praten over de problemen en hoe de ziekenhuiszorg er in de toekomst uit moet zien. Wij verwachten dat deze zorgtafel een structureel karakter krijgt, waarbij de regie bij de provincie ligt. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat ook Hoogeveen vertegenwoordigd is en aanschuift aan deze zorgtafel. Niet alleen om acute problemen in de zorg te bespreken, maar zeker ook voor nu en in de toekomst mee te denken over hoe de zorg er in het algemeen, en ziekenhuiszorg in het bijzonder eruit zou moeten zien. Gemeentebelangen vindt dat hier vanuit een breed perspectief en vanuit alle geledingen in de samenleving inhoud aan gegeven kan worden. Samen, vanuit vertrouwen werken aan betaalbare, bereikbare en goede (ziekenhuis) zorg in onze omgeving

Woensdag 14 maart speciale bijlage in de Hoogeveense Courant met mooie interviews van onze kandidaten en inwoners van de gemeente Hoogeveen.

 

 

 

 

Kandidatenlijst Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. bekend

Vijftig inwoners op de lijst

 Tijdens een extra ledenvergadering van Gemeentebelangen Hoogeveen, die op woensdag 29 november gehouden werd in de Magneet in Hoogeveen, zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Tijdens de ledenvergadering werd door de leden van de PR commissie uitleg gegeven over de activiteiten richting de gemeenteraadsverkiezingen.

Op de druk bezochte ledenvergadering hebben de leden in lijn op voordracht van de kandidatencommissie gesproken over de volgorde, de kandidaat wethouder en de kandidaat lijsttrekker. Unaniem is door de leden besloten om het advies van de kandidatencommissie over te nemen. Dit houdt in dat de huidige wethouder Jan Steenbergen als lijsttrekker en als kandidaat wethouder is gekozen.

De kandidaten zijn een selectie van inwoners uit alle wijken en dorpen van de gemeente Hoogeveen. Veel van de kandidaten vervullen momenteel een of meerdere functies binnen verenigingen of maatschappelijke instellingen binnen onze gemeente.

De kandidatenlijst van Gemeentebelangen Hoogeveen bevat enkele opmerkelijke wijzigingen. De langst zittende raadsleden van de raad van de gemeente Hoogeveen, Jan Stoefzand (32 jaar) en Be Okken (24 jaar) hebben gekozen om als lijstduwers de verkiezingen van 2018 in te gaan en niet als raadslid terug te keren. Zij blijven beide uiteraard wel actief binnen de partij Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

De voltallige kandidatenlijst, waarmee Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gaat bestormen, ziet er als volgt uit:

 1. Jan Steenbergen       lijsttrekker          1e wethouder
 2. Erwin Slomp
 3. Jacob van der Heide
 4. Ina Prins-Vosmeyer
 5. Jan van der Sleen
 6. Jan Knol
 7. Jan Giethoorn
 8. Aron Sieders
 9. Egbert Kats
 10. Hilma Hooijer
 11. Jaap Fidom
 12. Adrie Vos
 13. Jan Alting
 14. Arjan Kleine
 15. Roelof Koopman
 16. Harmieke Paters
 17. Hans Jutstra
 1. Geesje Vos – Baas
 2. Peter van Slochteren
 3. Aaldert Jan Lensen
 4. Sander Steenbergen
 5. Klaas van der Laan
 6. Bert Doldersum
 7. Jacob Melissen
 8. Thomas Dwars
 9. André Baas
 10. Andries Prins
 11. Henk Kreeft
 12. Arjan Engels
 13. Henk Kroezen
 14. Lubbert Vaartjes
 15. Edwin Schonewille
 16. Henk Vos
 17. Hans van Genne
 1. Jan Martens
 2. Bert Pol
 3. Menno van Rij
 4. Harm Reinders
 5. Herman Schipper
 6. Gerda Schonewille
 7. Jaap Blok
 8. Harrie Metselaar
 9. Simon Jonker
 10. Herbert Beuling
 11. Jan Bijl
 12. Bert Santing
 13. Martijn Okken
 14. Jan van der Veen
 15. Jan Stoefzand
 16. Bé Okken

Wethouder Jan Steenbergen bedankt dhr Strijker voor zijn inzet als vrijwilliger

Het laatste nieuws