Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Antwoorden op vragen m.b.t. mobiele bereikbaarheid

  Geachte heer, mevrouw,
  Op 14 december 2015 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over dekking mobiele telefonie in Nieuwlande. Een eerste beantwoording heeft u van ons ontvangen op 4
  januari 2016. We gaven toen aan nog terug te komen met een uitgebreider antwoord. Dat doen we nu met deze brief.
  De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
  1. Deelt het college onze zorgen m.b.t. het slecht functionerende mobiele netwerk in Nieuwlande e.o.
  Ja
  2. Zou het college willen onderzoeken of dit voor meer plaatsen geldt binnen onze gemeente?
  Uit onderzoek van TNO en het Agentschap Telecom in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebleken dat dit ook geldt voor buurtschap Kalenberg boven Fluitenberg.
  3. Zou het college hierin haar verantwoordelijkheid willen nemen richting de landelijke providers?
  Er is een landelijke campagne om een handelingsperspectief te bieden aan mensen die 1-1-2 proberen te bereiken in gebieden waar de dekking niet altijd even optimaal is. Hier doen we als gemeente Hoogeveen ook aan mee. Concreet betekent dit dat met nieuwsbrieven, huis-aan-huis-krant artikelen en via social media aandacht gevraagd wordt voor dit onderwerp waarin onder andere wordt uitgelegd dat bij het bellen naar 112 dit vrijwel altijd lukt (ook vanuit bovengenoemde gebieden) omdat providers het van elkaar overnemen indien het bij een ene provider niet lukt om verbinding te maken met het netwerk. Het eerste hoofdartikel over deze materie is verschenen in het Torentje van 10 februari en we hebben dit als vaste informatie op onze site staan. Zie
  http://www.hoogeveen.nl/Wonen_en_Leven/Omgeving/Veilig_Hoogeveen/Tips_bereikbaarheid_alarmnummer_112_met_mobiele_telefoon. Verder hebben we voor de komende maanden een serie tweets gereed staan met links naar die permanente informatie.
  4. Deelt het college ook het standpunt van Gemeentebelangen Hoogeveen dat veiligheid van de inwoners boven commerciële belangen hoort te gaan?
  Ja
  5. Wil het college onderzoeken of inwoners, door deze problemen m.b.t. mobiele telefonie, ook het risico lopen dat B.V hulpdiensten niet op tijd bij calamiteiten ter plaatse zijn?
  Ja, dat hebben we nagevraagd bij de meldkamer in Drachten en Driebergen. Als reactie hebben we ontvangen dat bij hen niet is komen vast te staan dat er in de afgelopen jaren problemen of
  klachten zijn geweest met de bereikbaarheid van 112 vanuit Kalenberg en Nieuwlande.

  6. Nieuwlande is verdeeld over 2 gemeentes (Hoogeveen en Coevorden) daarom willen we het college ook oproepen om in contact te treden met de gemeente Coevorden over dit probleem.
  Volgens de kaart van het Agentschap Telecom, dat onderzoek naar de bereikbaarheid deed, is de witte vlek het Hoogeveense deel van Nieuwlande. Maar wij zullen contact leggen met de gemeente
  Coevorden m.b.t. dit onderwerp.

  Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee op dit moment voldoende hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  burgemeester en wethouders,
  Henk de Vries,  secretaris

  Karel Loohuis, burgemeester

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


  question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

  *

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame