Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Antwoorden op situatie trainingsvelden

  Geachte heer, mevrouw,
  Op 22 februari hebben de fracties van Gemeentebelangen en de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de situatie van de trainingsvelden van
  voetbalverenigingen in de buitendorpen. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
  1. Deelt het college de mening dat voetbalverenigingen in de buitendorpen terecht aandacht vragen voor de gesteldheid van de
  trainingsvelden?
  Nee. Alle natuurgrassportvelden, zowel binnen als buiten de gemeente Hoogeveen, hebben ieder jaar in de winterperiode te maken met beïnvloeding van het weer. Met uitzondering van extreme weersomstandigheden zijn de trainingsvelden in goede staat en prima bespeelbaar.

  2. Deelt het college de mening dat deze situatie in schril contrast staat met de situatie zoals de verenigingen in Hoogeveen ervaren?
  Nee wij delen deze mening niet. Wij begrijpen wel dat de verenigingen in de buitendorpen ook optimale mogelijkheden willen hebben zoals een kunstgrasveld. Echter, de verenigingen beschikken allemaal over voldoende wedstrijd- en trainingsvelden die qua capaciteit, behoefte en kwaliteit voldoen aan eisen die gesteld worden door sportbonden en wat in ons beleid als uitgangspunt hanteren.

  3. Hoogeveen is sportgemeente van het jaar 2015. Deelt het college de mening dat de situatie zoals beschreven in de buitendorpen afbreuk
  doet aan deze titel?
  Nee wij delen deze mening niet.

  4. Welke acties heeft het college tot nu toe genomen om de situatie te verbeteren?
  De speelvelden en in het bijzonder de trainingsvelden worden intensief onderhouden om de bespeelbaarheid ook in deze winterse
  periode zo goed mogelijk te houden. Het uitgangspunt hierbij is een veilig en verantwoord gebruik en het continueren van de
  wedstijdsport.

  5. Zijn er alternatieven voor verenigingen om wel te kunnen trainen?
  Ja. Alle buitensportverenigingen, in het bijzonder de verenigingen zonder kunstgrasvelden, wordt de mogelijkheid geboden om te trainen op de diverse kunstgrasvelden in de gemeente Hoogeveen. De verenigingen maken hier ook gebruik van. We hebben voor de winterperiode ook een protocol waarin geregeld is dat iedere vereniging gebruik kan maken van kunstgrasvelden bij slecht weer.

  6. Is het college bereid om met de verenigingen in gesprek te gaan om de wensen en mogelijkheden voor de korte termijn en de lange
  termijn in beeld te brengen?
  Ja. Wanneer verenigingen behoefte hebben om hierover te praten dan is het college bereid om met de verenigingen in gesprek te gaan.

  7. Ziet het college vooruitlopend op het overleg met de verenigingen en de verdere verkenning van de situatie mogelijkheden om op de korte
  termijn de staat van de trainingsvelden te verbeteren, zodanig dat de leden van de verenigingen normaal kunnen trainen?
  Zoals bij punt 4 is vermeld wordt er intensief onderhoud gepleegd om de bespeelbaarheid van de velden op orde te houden. Echter, door de
  weeromstandigheden in de winter is er geen garantie te geven dat natuurgrasvelden te allen tijde normaal gebruikt kunnen worden.

  Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee op dit moment voldoende hebben
  geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  burgemeester en wethouders,

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


  question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

  *

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame