Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 29-11 Ledenvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Brief raad beantwoording schriftelijke vragen GB dd 08-08-2017

  Geachte leden van de raad.
  Rond 1 augustus verscheen er in het Dagblad van het Noorden berichtgeving over een vermeende angstcultuur bij Area NV en de rol van de directeur daarin. Naar aanleiding van deze berichtgeving stelde de fractie van Gemeentebelangen een aantal schriftelijke vragen. Onderstaand doen wij u daarvan de beantwoording toekomen.

  Gemeentebelangen Hoogeveen heeft de volgende vragen:
  1. Was het college op de hoogte van de genoemde angstcultuur.
  Nee

  2. In hoeverre waren de genoemde feiten, in het artikel, bekend bij de raad van Commissarissen en het College.
  In hoeverre deze bij de raad van commissarissen bekend waren weten wij niet. Het college kende deze feiten niet.

  3. Hoe communiceert Area met de commissarissen en het college.
  De communicatie tussen commissarissen en directie is geregeld in artikel 26 van de statuten van Area. De communicatie tussen Area en het college verloopt via de algemene vergadering
  van aandeelhouders, waarin wethouder Vos namens het college zitting heeft.

  4. Klopt het, dat vertrekkende managers een ontslagvergoeding, in welke vorm dan ook, krijgen of kregen.
  Zie beantwoording vraag 5.

  5. Zo ja, hoeveel vertrokken managers is sprake van. En om welke bedragen gaat het in de afgelopen jaren.
  Deze informatie is afkomstig van de RvC van Area. Hierbij een overzicht van de ontslagen en eventueel toegekende uitkeringen in verband met de fraude in Hoogeveen en MT-leden over de periode van 1 januari 2006 tot heden.

  Jaar Functie Reden vertrek Vergoeding
  2009 10 medewerkers Fraude Hoogeveen 550.000
  2010 Stafmedewerker Kennis en Regie Eigen verzoek Geen vergoeding
  2010 Controller Disfunctioneren 12.000
  2016 Projectleider HR Einde tijdelijk contract Geen vergoeding
  2016 Contractmanager Disfunctioneren 76.000
  2017 Manager bedrijfsvoering Eigen verzoek Geen vergoeding

  Toelichting
  In verband met de fraude in Hoogeveen is overeenkomstig een rechterlijke uitspraak een bedrag van € 550.000 aan ontslaguitkeringen betaald. Dit bedrag is in de rekening van 2009
  verantwoord en door de AvA goedgekeurd. Hierbij kan ik opmerken dat de manager uitvoering, waarmee eveneens het dienstverband is beëindigd als gevolg van de fraude, geen
  uitkering heeft ontvangen. De gemeente Hoogeveen beschikt vanaf het moment van ontslag over de betreffende – niet geanonimiseerde – gegevens

  In 2010 zijn de dienstverbanden van de stafmedewerker Kennis en Regie en de controller beëindigd. De stafmedewerker heeft te kennen gegeven terug te willen keren naar het
  onderwijs en heeft geen ontslaguitkering ontvangen. Het dienstverband met de controller is beëindigd in verband met disfunctioneren. Deze functionaris heeft een uitkering ontvangen
  van euro 12.000 overeenkomstig de toen geldende kantonrechtersformule.

  Voorts zijn in 2016 de dienstverbanden van de projectleider HR en de contractmanager ontbonden. Het dienstverband van de projectleider HR is beëindigd in verband met het
  aflopen van het tijdelijke contract en daarbij is geen vergoeding uitgekeerd. De arbeidsovereenkomst met de contractmanager is voortijdig beëindigd in verband met disfunctioneren. Deze functionaris heeft de wettelijke maximale transitievergoeding ontvangen van euro 76.000.

  In 2017 is op eigen verzoek het dienstverband met de manager bedrijfsvoering beëindigd. De functionaris heeft ervoor gekozen een eigen bedrijf te starten en heeft geen ontslaguitkering
  ontvangen.

  6. Wat zijn de gevolgen voor de winstuitkeringen voor de gemeenten.
  Voor zover er geen vergoeding is verstrekt had dit geen gevolg voor de winstuitkering. Voor zover er wel vergoedingen zijn verstrekt kwam dit ten laste van het resultaat van Area. Een
  gedeelte van het resultaat is, conform het geldende dividendbeleid, als winstuitkering bestemd.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Het college van B&W
  T.N. Kramer K.B. Loohuis
  Gemeentesecretaris Burgemeester

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


  question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

  *

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame