Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • bestrijding jeugdwerkeloosheid

  Van de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.

  Onderwerp: bestrijding jeugdwerkeloosheid

  Datum: 16 oktober 2014

  Geachte College,

  Zoals u zult weten heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken een Europees potje beschikbaar voor het bestrijden van de jeugdwerkeloosheid. Het gaat om projecten als loonkostensubsidies om jongeren met bijstand aan de slag te helpen, leerwerkplekken en om begeleiding op de werkvloer.

  Voor de periode tot 2020 is in totaal 114 miljoen euro beschikbaar. Tot uiterlijk 31 oktober 2014 kan door de gemeentes een beroep op deze gelden worden gedaan.

  Tot op heden is er door nagenoeg geen enkele gemeente een plan ingediend waarvoor deze gelden beschikbaar zijn. Minister Asscher zou hierover alle wethouders een mail hebben gestuurd

  In het collegeprogramma Kijken in Kansen (#KIK) willen we de komende vier jaar de werkeloosheid terugdringen tot maximaal 2,5% boven het landelijk gemiddelde.

  Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  –        Heeft onze betreffende wethouder een mail hierover ontvangen?

  –        Bent u op de hoogte van het bestaan van genoemde subsidie pot van het ministerie van Sociale Zaken?

  –        Zo ja, weet u dat de deadline voor het indienen van plannen die een beroep doen op deze gelden voor 31 oktober2014 binnen dienen te zijn?

  –        Heeft het college plannen ingediend waar een beroep wordt gedaan op deze gelden?

  –        Zo nee. Is het college voornemens om dit alsnog te doen voor 31 oktober 2014?

  –        Deelt het college de mening dat dit een van de kansen is die aangegrepen dient te worden?

  Wij vertrouwen erop dat we onze vragen voldoende duidelijk hebben gesteld en zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen

  Erwin Slomp

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame