Selecteer een pagina

  Beantwoording vragen mantelzorgwoning

  Geachte heer, mevrouw, Op 4 maart 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied. De vraag luidde als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd: 1. Wat...
  Tijdcapsule in Krakeel

  Tijdcapsule in Krakeel

  Vanmorgen even op bezoek geweest in de wijk Krakeel. Daar hebben de commissaris van de Koning,mevr. Jetta Kleinsma, en burgemeester Karel Loohuis een z.g tijdcapsule in de grond ‘verstopt’. Leuk om hier bij te zijn. Verschillende wijkbewoners ontmoet en ze...

  Inzameling oud papier en de doorontwikkeling

  Schriftelijke vragen van Gemeentebelangen. Betreft: Inzameling oud papier en de doorontwikkeling. Wij weten dat er een bijpraatmoment met de raad m.b.t. de inzameling van afval/oud papier in juni staat gepland, deze vragen staan daar los van. Met het scheiden van oud...
  Algemene Waterschapspartij Vechtstromen

  Algemene Waterschapspartij Vechtstromen

  De Algemene Waterschapspartij Vechtstromen is een niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven....
  Nieuw afwegingskader Zonneparken.

  Nieuw afwegingskader Zonneparken.

  Raad ruziet flink over zonneweides. Het stond met grote letters in de Hoogeveensche Courant van afgelopenvrijdag. Gemeenteraad van Hoogeveen ruziet flink over het nieuwe afwegingskader waaraan nieuwe plannen voor deze vorm van het opwekken van hernieuwbare energie aan...

  Schriftelijke raadsvragen van Gemeentebelangen Hoogeveen 26-1-2019

  Geacht college, In het Dagblad van het Noorden van 26-01-2019 staat een stuk: ‘Jeugdzorg kan stuk goedkoper”. Hierin wordt aangegeven dat de kosten als gevolg van bureaucratische regels onnodig hoog zijn en dat er in Drenthe jaarlijks 5 miljoen euro kan worden...
  Regiodeal

  Regiodeal

  Vanmiddag vond in het Atlastheater in Emmen de presentatie plaats van de Regiodeal. Dit betreft de toezegging van max 20 miljoen door het kabinet voor Welzijn-Wonen en Werk. De subsidie is een co-financiering dus 20 miljoen van het Rijk dan ook 20 miljoen van de 6...

  Integraal Veiligheids Plan

  Door Jan van der Sleen Vanavond is aan de orde het Integraal Veiligheids Plan. Als GB staan we achter het voorgestelde beleid met daaraan gekoppeld de 5 doelstellingen voor de jaren 2019-2022. De insteek om de nadruk te leggen op preventieve maatregelen lijkt ons goed...