Selecteer een pagina

Woonvisie 2017-2020 “Waar iedereen een thuis vindt”

Ten eerste onze complimenten voor de makers van deze woonvisie. We zien dat inwoners, woningcorporaties en de gemeentelijke organisatie gezamenlijk zijn op getrokken om deze woonvisie inhoud te geven .
Het is een stuk met vele aspecten en een hoge ambitie. Wij vragen ons af : hoe kunnen we het allemaal waar maken !
De looptijd van de woonvisie is 4 tot 5 jaar.
We zien maar al te vaak dat de uitvoering van bouwplannen vele jaren kunnen duren door complexe regelgeving. Het blijft dan ook belangrijk om gedurende de looptijd te blijven monitoren waar bijstelling nodig is.
Als Gemeentebelangen hopen we dan ook dat de nieuwe Omgevingswet meer ruimte geeft om plannen sneller te kunnen uitvoeren.
Voor ons is het ook belangrijk, dat er woningen gebouwd worden voor alle inkomensniveaus, zowel in de sociale huursector als in de particuliere huursector. Doorstroming  bevorderen is een van de doelen die Gemeentebelangen onderschrijft.
Bij concrete behoefte aan woningbouw in dorpen gaat het college in gesprek met de  initiatiefnemers. Wij zien hierbij ook de goede samenwerking tussen de inwoners , ondernemers en het college.
Projecten als “Tiny-houses” vinden we goed passen in de doorontwikkeling van nieuwbouwwoningen. De status van dit soort projecten is ons nog niet duidelijk. Wanneer dergelijke projecten in de gemeente Hoogeveen opgestart  worden, willen we graag de stand van zaken volgen.
Er is een besluit genomen voor de verstrekking van starters subsidies voor portiekflats.
Graag zien we een terugkoppeling over de behaalde resultaten.
Er komt extra aandacht voor de omgevingskwaliteit op inbreidingslocaties en aangrenzende gebieden, zoals het openbaar groen en de openbare ruimte.
In onze beleving betekent dit: het loslaten van het huidige beleid van basisonderhoud, met uiteraard een bijpassend financiëel plaatje.

Ten eerste onze complimenten voor de makers van deze woonvisie. We zien dat inwoners, woningcorporaties en de gemeentelijke organisatie gezamenlijk zijn op getrokken om deze woonvisie inhoud te geven . Het is een stuk met vele aspecten en een hoge ambitie. Wij vragen...

Giftenregister locale partijen

Persbericht verzonden door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o

Alleen lokale partijen moeten giftenregister opstellen

De rechtsongelijkheid tussen lokale politieke partijen en afdelingen van
landelijke partijen heeft er een hoofdstuk bij gekregen. Waar afdelingen van
landelijke partijen gebruik maken van overheidssubsidie, moeten lokale partijen
in bijna alle gemeenten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen.
Deze rechtsongelijkheid wordt nu vergroot met het verplicht invoeren van een
giftenreglement voor lokale partijen.

Persbericht verzonden door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o Alleen lokale partijen moeten giftenregister opstellen De rechtsongelijkheid tussen lokale politieke partijen en afdelingen van landelijke partijen heeft er een hoofdstuk bij gekregen. Waar afdelingen van...