Selecteer een pagina

  fiets4daagse

  Vragen aan het college van B&W van de gemeente Hoogeveen. Van de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen. Onderwerp:               fiets4daagse. Datum:                       9 december 2014 Geachte College, In het collegeakkoord Kijken in Kansen #KIK staat dat...

  Vragen over WOZ waarde bepaling

  Hoogeveen – Zoals u weet wordt eind februari weer de jaarlijkse WOZ aanslag naar de inwoners gestuurd. In deze aanslag staat ook de nieuwe waarde van hun woning. Over de hoogte van deze waarde bepaling maken veel inwoners bezwaar. Deze bezwaren moeten allemaal...

  WMO.(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  Bijdrage tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 23-10 door Jan Stoefzand WMO.(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Meneer de voorzitter, Gemeente belangen heeft met veel interesse de stukken doorgenomen. Er is ontzettend veel werk aan de winkel, om deze winkel ook...

  Afschaffen CER

  Raadsbijdrage 23-10-2014 – J.Giethoorn Afschaffen CER Het afschaffen van de regeling dat mensen die hun eigen risico opmaakten v.w.b. ziektekosten is -als wij het goed hebben begrepen- vooral ingegeven vanwege het feit dat na allerlei onderzoeken is gebleken dat...

  bestrijding jeugdwerkeloosheid

  Van de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen. Onderwerp: bestrijding jeugdwerkeloosheid Datum: 16 oktober 2014 Geachte College, Zoals u zult weten heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken een Europees potje beschikbaar voor het bestrijden van de...

  Raadsbijdrage 2 oktober Jeugdhulp / zorg

  Raadsbijdrage 2 oktober Jeugdhulp / zorg Voorzitter, Allereerst wil GB het college complimenteren met het beleidstuk wat er nu ligt voor de jeugdzorg. De  kaders zijn gezet. Veel zaken blijken al goed overdacht en al in gang gezet te zijn. Inhoudelijk wil ik dan ook...