Mondelinge vragen: kleine vliegvelden

Mondelinge vragen voor Raadsavond donderdag 25 jan 2018.

Geacht college,

Op woensdag 17 jan. j.l stond er in het Dagblad van het Noorden een artikel over kleine vliegvelden.

De kop van het artikel, controle op kleine airstrips is niet in orde, is voorzichtig uitgedrukt en enigszins verontrustend.

Mondelinge vragen voor Raadsavond donderdag 25 jan 2018. Geacht college, Op woensdag 17 jan. j.l stond er in het Dagblad van het Noorden een artikel over kleine vliegvelden. De kop van het artikel, controle op kleine airstrips is niet in orde, is voorzichtig...

Parkeren bij NS station

Onderwerp: Parkeren bij NS Station
Aan: College van B&W
Aanleiding


Ons bereiken klachten omtrent de parkeersituatie bij het NS station. De parkeerplaats is geregeld
overvol. Mede daardoor wordt er fout geparkeerd; dubbel, buiten de vakken en in de grasstrook.
Het aantal parkeerplaatsen is te beperkt. Dit is al een probleem op zich, maar ook de overlast die het
veroorzaakt door fout parkeren is een probleem. Een bijkomend ongewenst effect is dat de
parkeerdruk zich zal verplaatsen naar de naast gelegen straten.

Onderwerp: Parkeren bij NS StationAan: College van B&WAanleiding Ons bereiken klachten omtrent de parkeersituatie bij het NS station. De parkeerplaats is geregeldovervol. Mede daardoor wordt er fout geparkeerd; dubbel, buiten de vakken en in de grasstrook.Het...

Mondelinge vragen Zorgtafel

Provinciale Staten in Drenthe heeft een motie aangenomen dat gedeputeerde staten een ‘zorgtafel’ organiseert om met het bestuur van Treant, zorgverzekeraars en andere betrokkenen te praten over de problemen en hoe de ziekenhuiszorg er in de toekomst uit moet zien. Wij verwachten dat deze zorgtafel een structureel karakter krijgt, waarbij de regie bij de provincie ligt. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat ook Hoogeveen vertegenwoordigd is en aanschuift aan deze zorgtafel. Niet alleen om acute problemen in de zorg te bespreken, maar zeker ook voor nu en in de toekomst mee te denken over hoe de zorg er in het algemeen, en ziekenhuiszorg in het bijzonder eruit zou moeten zien. Gemeentebelangen vindt dat hier vanuit een breed perspectief en vanuit alle geledingen in de samenleving inhoud aan gegeven kan worden. Samen, vanuit vertrouwen werken aan betaalbare, bereikbare en goede (ziekenhuis) zorg in onze omgeving

Provinciale Staten in Drenthe heeft een motie aangenomen dat gedeputeerde staten een ‘zorgtafel’ organiseert om met het bestuur van Treant, zorgverzekeraars en andere betrokkenen te praten over de problemen en hoe de ziekenhuiszorg er in de toekomst uit...

Vragen over modder op begraafplaats Hollandscheveld

Hoogeveen – Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. gaat aanstaande donderdagavond vragen stellen over toegankelijkheid van de begraafplaats in Hollandscheveld.

De partij krijgt regelmatig klachten over de slechte toegankelijkheid van de graven door modder, regenwater en veel blad. Er gaan namelijk stemmen op van nabestaanden die het heft in eigen handen willen nemen, aldus Gemeentebelangen.

Hoogeveen – Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. gaat aanstaande donderdagavond vragen stellen over toegankelijkheid van de begraafplaats in Hollandscheveld. De partij krijgt regelmatig klachten over de slechte toegankelijkheid van de graven door modder, regenwater...

Vragen over gratis WiFi in dorpen en steden

Wees er als de kippen bij lezen wij op woensdag 13 september j.l.in het Dagblad van het Noorden.

E U trekt portemonnee voor gratis WiFi in dorpen en steden kopt de krant.

Toewijzing gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, rekening houdend met geografische spreiding (niet al het geld naar twee of drie landen) en met voorrang voor

Wees er als de kippen bij lezen wij op woensdag 13 september j.l.in het Dagblad van het Noorden. E U trekt portemonnee voor gratis WiFi in dorpen en steden kopt de krant. Toewijzing gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, rekening houdend met geografische...

Nota Jeugdhulp 2017-2020

Voorzitter,

Voor ons ligt de Nota Jeugdhulp 2017-2020.
Complimenten aan de makers voor de leesbaarheid en de compactheid van dit stuk.

GB is blij dat er aandacht  is voor de jeugd, zij zijn immers de toekomst.

Voorzitter, Voor ons ligt de Nota Jeugdhulp 2017-2020. Complimenten aan de makers voor de leesbaarheid en de compactheid van dit stuk. GB is blij dat er aandacht  is voor de jeugd, zij zijn immers de toekomst. Lees...