Selecteer een pagina

  75 jaar bevrijding in 2020

  Schriftelijke vragen aan het college: 5 mei 2019. Onderwerp: 75 Jaar bevrijding Volgend jaar, in 2020, vieren we met elkaar dat ons land na vijf jaar bezetting werd bevrijd. Goed om hier na 75 jaar nog eens extra bij stil te staan. Vanuit het rijk worden er allerlei...

  Gebruik Lachgas in de gemeente Hoogeveen

  De laatste jaren is het gebruik van het zogenaamde lachgas sterk toegenomen onder jongeren bij allerlei festiviteiten, zowel in het uitgaansleven als bij huisfeestjes. Op Koningsdag bleken in Amsterdam enige tientallen gebruikers van lachgas met ambulances te zijn...

  Afvalscheiding Scholen en Verenigingen

  In de gemeente Hoogeveen wordt het huishoudelijk afval al jaren in de bekende containersgescheiden opgehaald. Echter bij scholen en verenigingen worden hiervoor nog steeds de containers van 1000 liter of groter gebruikt. Er is hier dus geen sprake van afvalscheiding....

  Beantwoording vragen mantelzorgwoning

  Geachte heer, mevrouw, Op 4 maart 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied. De vraag luidde als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd: 1. Wat...

  Inzameling oud papier en de doorontwikkeling

  Schriftelijke vragen van Gemeentebelangen. Betreft: Inzameling oud papier en de doorontwikkeling. Wij weten dat er een bijpraatmoment met de raad m.b.t. de inzameling van afval/oud papier in juni staat gepland, deze vragen staan daar los van. Met het scheiden van oud...

  Integraal Veiligheids Plan

  Door Jan van der Sleen Vanavond is aan de orde het Integraal Veiligheids Plan. Als GB staan we achter het voorgestelde beleid met daaraan gekoppeld de 5 doelstellingen voor de jaren 2019-2022. De insteek om de nadruk te leggen op preventieve maatregelen lijkt ons goed...