Selecteer een pagina

Inbreng Gemeentebelangen bij behandeling Woonvisie 2011-2020

viewGemeentebelangen heeft 14 dagen geleden een aantal kritische vragen gesteld over de visiedie nu voor ligt. Een aantal vragen zijn helder beantwoord, een aantal hebben ons bevestigd in onze kritische houding en een paar roepen juist nieuwe vragen op.

Gemeentebelangen heeft 14 dagen geleden een aantal kritische vragen gesteld over de visiedie nu voor ligt. Een aantal vragen zijn helder beantwoord, een aantal hebben ons bevestigd in onze kritische houding en een paar roepen juist nieuwe vragen op. Lees...

Beschouwing begroting 2012-2015

Begroting 2012-2015 2 door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o

Voorzitter,college,collega raadsleden, luisteraars van Radio Hoogeveen en toeschouwers op de publieke tribune.

Vandaag de meerjarenbegroting 2012 – 2015.
Allereerst een woord van dank aan al die ambtenaren die al onze vragen keurig hebben beantwoord.Er is voor ons veel duidelijk geworden.

Voorzitter,

Begroting 2012-2015 2 door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o Voorzitter,college,collega raadsleden, luisteraars van Radio Hoogeveen en toeschouwers op de publieke tribune. Vandaag de meerjarenbegroting 2012 – 2015. Allereerst een woord van dank aan al die ambtenaren die...

Gemeentebelangen wil van het College van B & W duidelijkheid over de tarieven die gehanteerd zullen gaan worden bij het begraafbeleid.

Binnenkort zal in de gemeenteraad het begraafbeleid weer in behandeling worden genomen. Omdat er vorige keer besluiten zijn genomen waarvan de gevolgen niet waren te overzien, wil de partij van Jan Steenbergen nu wel weten wat de gevolgen zijn voor de inwoners van Hoogeveen. Gemeentebelangen wil graag dat de cijfers in het raadsvoorstel, of via een bijlage, zichtbaar worden voor onze inwoners.
Als niet duidelijk wordt wat de exacte gevolgen zijn is Gemeentebelangen waarschijnlijk niet in staat een weloverwogen besluit te nemen, aldus Jan Steenbergen.

Binnenkort zal in de gemeenteraad het begraafbeleid weer in behandeling worden genomen. Omdat er vorige keer besluiten zijn genomen waarvan de gevolgen niet waren te overzien, wil de partij van Jan Steenbergen nu wel weten wat de gevolgen zijn voor de inwoners van...