Selecteer een pagina

Bestemingsplan

Aan: College van B&W Gemeente Hoogeveen. Betreft: schriftelijke vragen conform: artikel 41              Reglement van orde voor de raad. Betreffende: Nieuwe wet op de ruimtelijke ordening/ leges. Met verzoek tot mondelinge beantwoording in de raad.  Van:...

Tunnel onder n48

Aan: College van B&W Gemeente Hoogeveen. Betreft: schriftelijke vragen conform: artikel 41              Reglement van orde voor de raad. Betreffende: Ombouw N48/Oversteek Oosterveld. Met verzoek tot mondelinge beantwoording in de raad. Van: Gemeentebelangen...

Oost West Verkeersader

Een belangrijke verkeersader van Oost naar West of van West naar Oost of wel de ruggegraat van Hoogeveen. Veel aan en afvoer van voertuigen en fietsen maar ook wandelaars maken gebruik van deze weg. De ruggegraat wordt op onderdelen of is op onderdelen, onderdeeel van...

Vragen Alescon

De fractie van Gemeente belangen heeft al een tijdje kennis genomen van de verontrustende berichten die in de media  maar ook in het  dagelijks verkeer de ronde doen. Alescon is een bedrijf. Het bedrijfsmatige proces heeft steeds meer gestalte gekregen. De fractie van...