Selecteer een pagina

  Antwoorden Regelement van Orde

  Antwoorden Regelement van Orde Geachte heer/mevrouw, Op 29 oktober 2009 heeft de fractie Gemeentebelangen schriftelijke vragen ingediend over VROM-regelgeving. Het verzoek was deze mondeling te beantwoorden tijdens de raadsavond van 12 november 2009. Het presidium...

  Schriftelijke vragen Regelement van Orde

  Elim, 29-10-2009. Betreft: schriftelijke vraag Art.41. Reglement van Orde. Verzoek: Mondelinge beantwoording begrotingsvergadering 12 november a.s. Geacht College, Zeer recent bereikte ons informatie over VROM- regelgeving. De projectgroep “ontwikkeling...

  Antwoord instorten gevels flatgebouw

  Instorten van gevels flatgebouw   Instorten van gevels flatgebouw Geachte heer/mevrouw, Op 22 januari 2009 heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. mondelinge vragen gesteld over de risico’s van het instorten van gevels van flatgebouwen. In deze...

  Carstenstraat Herinrichting

  Elim 4 maart 2009. Aan: College van B&W van Hoogeveen. Betreft: Herinrichting Carstenstraat. Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen. Schriftelijke vragen middels Reglement van Orde van de Raad. Elim 4 maart 2009. Aan: College van B&W van Hoogeveen. Betreft:...

  Verkeer situatie Riegshoostendijk

  Elim, 24 februari 2009. Aan: College van B&W van de Gemeente Hoogeveen. Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o. Betreft: Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/6e wijk. N.a.v. : Onze schriftelijke en mondelinge vragen. Elim, 24 februari 2009. Aan: College van B&W...

  Riegshoogtendijk / Krakeelsedijk

  Antwoorden betreffend Riegshoogtendijk / Krakeelsedijk Het raadslid B. Okken heeft op 26 januari enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie op de aansluiting Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk. Hierna volgen de antwoorden...