Selecteer een pagina

    Bushokje Fluitenberg

    Bushokje Fluitenberg. Geacht college, Hierbij zend ik u schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van orde aan het college van Gemeentebelangen We krijgen veel klachten over het bushokje bij De Santbrincke in Fluitenberg.De bewoners van de Santbrincke geven...