Selecteer een pagina

  Erfpachtregeling met verenigingen

  Elim, 18-12-2012. Betreft: erfpacht verenigingen. Geacht college, Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen. Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets,...

  Vragen aan het College van B & W

  Rendo Wanneer was u als aandeelhouder op de hoogte en wanneer was het RvC op de hoogte? Welke besluiten zijn er genomen om deze omvangrijke fraude mogelijk te maken? Hoe kan een directeur van Rendo mede eigenaar zijn van een partner van Rendo, in dit geval de...

  Vragen betreffende sportverenigingen

  Mondelinge vraag aan college aanstaande donderdag 29-11-2012. Geacht college, Er is deze week veel onrust ontstaan bij sport en hobby verenigingen over de erfpacht berekeningen, wij hebben dan ook de volgende vragen: Waarom is pas per 2011 een begin gemaakt met het...

  Afvalcontainers

  Elim 13-12-2012. Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen. Geacht College, Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ). Het achteraf scheiden van plastic uit...

  Vragen over proef inzameling afval Wolfsbos

  Geacht college, Wij hadden het voornemen om onderstaande vragen mondeling te stellen in de raadsvergadering van donderdag jl. , maar om, – voor ons – onduidelijke reden is dat verzoek door het presidium geweigerd, vandaar onze schriftelijke vragen. Zeer...

  Vragen naar aanleiding van de Attero Biogascentrale

  Vragen Gemeentebelangen Hoogeveen   Naar aanleiding van berichten in de pers dat Attero een biogascentrale gaat bouwen die jaarlijks maar liefst 10 miljoen kubieke meter gas produceert zijn wij bezorgd over de plannen die wij als gemeente Hoogeveen in een...