Gemeentebelangen bewaakt fietsenstalling

FietsenStalling©lv_20160519_ (3) Fietsenstalling a FietsenStalling©lv_20160519_ (7)

– van de voorpagina –

Gemeentebelangen heeft de bewaking van de fietsenstalling in Hoogeveen op zich genomen. Een ludieke actie die op veel positieve reacties kon rekenen.

– van de voorpagina – Gemeentebelangen heeft de bewaking van de fietsenstalling in Hoogeveen op zich genomen. Een ludieke actie die op veel positieve reacties kon...

Antwoorden op vragen m.b.t. mobiele bereikbaarheid

Geachte heer, mevrouw,
Op 14 december 2015 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over dekking mobiele telefonie in Nieuwlande. Een eerste beantwoording heeft u van ons ontvangen op 4
januari 2016. We gaven toen aan nog terug te komen met een uitgebreider antwoord. Dat doen we nu met deze brief.
De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
1. Deelt het college onze zorgen m.b.t. het slecht functionerende mobiele netwerk in Nieuwlande e.o.
Ja
2. Zou het college willen onderzoeken of dit voor meer plaatsen geldt binnen onze gemeente?
Uit onderzoek van TNO en het Agentschap Telecom in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebleken dat dit ook geldt voor buurtschap Kalenberg boven Fluitenberg.
3. Zou het college hierin haar verantwoordelijkheid willen nemen richting de landelijke providers?
Er is een landelijke campagne om een handelingsperspectief te bieden aan mensen die 1-1-2 proberen te bereiken in gebieden waar de dekking niet altijd even optimaal is. Hier doen we als gemeente Hoogeveen ook aan mee. Concreet betekent dit dat met nieuwsbrieven, huis-aan-huis-krant artikelen en via social media aandacht gevraagd wordt voor dit onderwerp waarin onder andere wordt uitgelegd dat bij het bellen naar 112 dit vrijwel altijd lukt (ook vanuit bovengenoemde gebieden) omdat providers het van elkaar overnemen indien het bij een ene provider niet lukt om verbinding te maken met het netwerk. Het eerste hoofdartikel over deze materie is verschenen in het Torentje van 10 februari en we hebben dit als vaste informatie op onze site staan. Zie
http://www.hoogeveen.nl/Wonen_en_Leven/Omgeving/Veilig_Hoogeveen/Tips_bereikbaarheid_alarmnummer_112_met_mobiele_telefoon. Verder hebben we voor de komende maanden een serie tweets gereed staan met links naar die permanente informatie.
4. Deelt het college ook het standpunt van Gemeentebelangen Hoogeveen dat veiligheid van de inwoners boven commerciële belangen hoort te gaan?
Ja
5. Wil het college onderzoeken of inwoners, door deze problemen m.b.t. mobiele telefonie, ook het risico lopen dat B.V hulpdiensten niet op tijd bij calamiteiten ter plaatse zijn?
Ja, dat hebben we nagevraagd bij de meldkamer in Drachten en Driebergen. Als reactie hebben we ontvangen dat bij hen niet is komen vast te staan dat er in de afgelopen jaren problemen of
klachten zijn geweest met de bereikbaarheid van 112 vanuit Kalenberg en Nieuwlande.

Geachte heer, mevrouw, Op 14 december 2015 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over dekking mobiele telefonie in Nieuwlande. Een eerste beantwoording heeft u van ons ontvangen op 4 januari 2016. We gaven toen aan nog terug te komen met...

zienswijze programmabegroting 2016-2019 4 november 2015

Voorzitter

De aanbieding van de programmabegroting 2016 – 2019 stemt Gemeentebelangen Hoogeveen tevreden.

Woorden als:

– We willen een sparende en financieel gezonde gemeente zijn en blijven;

– Een sober investeringsbeleid

Kunnen op instemming rekenen en leiden tot tevredenheid bij Gemeentebelangen.

Voorzitter De aanbieding van de programmabegroting 2016 – 2019 stemt Gemeentebelangen Hoogeveen tevreden. Woorden als: – We willen een sparende en financieel gezonde gemeente zijn en blijven; – Een sober investeringsbeleid Kunnen op instemming rekenen en...

De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o.

De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o.

Voorzitter, Ik zou willen beginnen met een citaat van de Antwerpse trendwatcher en toekomstbeschouwer Herman Konings:

“Geschiedenis heeft geen bestaansrecht zonder verandering!”

Boek: De stand des tijds: over trends en toekomstverkenning

De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o. Voorzitter, Ik zou willen beginnen met een citaat van de Antwerpse trendwatcher en toekomstbeschouwer Herman Konings: “Geschiedenis heeft geen bestaansrecht zonder verandering!” Boek: De stand des...