Selecteer een pagina

  faillissement van bouwbedrijf Nimberg

  Mondelinge vragen Raad 17 december jongstleden,   Geacht College, Uit de media vernamen wij over het faillissement van bouwbedrijf Nimberg. Dit bedrijf heeft bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan Fluitenberg. Wij hebben dan ook de volgende vragen, 1.welke...

  Mobiele bereikbaarheid

  Geacht college, Regelmatig verschijnen berichten in de pers dat Telefoonbedrijven zoals KPN en Vodafone niet de gewenste dekking voor mobiele telefonie leveren die mag worden verwacht door klanten van deze bedrijven.Klanten betalen immers voor het product mobiele...

  Mondelinge vragen raadsavond 1 oktober 2015

  Gemeentebelangen Hoogeveen Bé Okken (Jan Knol) Naar aanleiding van het faillissement van Hotel Hoogeveen op dinsdag 22 september, heeft Gemeentebelangen de volgende vragen: 1. Is er sprake van een achterstand in de verschuldigde pachtgelden van Hotel Hoogeveen aan de...

  Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord.

  Fluitenberg, 19 augustus 2015 Aan: College van B&W van de gemeente Hoogeveen. Betreft: Schriftelijke vragen: conform reglement van orde van de raad. Inzake: Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord. Geacht college, De fractie van Gemeentebelangen...