Selecteer een pagina

  Schriftelijke vragen fietspaden – sept. 2016

  Geacht college, In onze gemeente hebben we een groot net van fietspaden liggen. In de “Mobiliteitsvisie Hoogeveen 2008-2020” worden de hoofdlijnen voor het fietsbeleid aangegeven op het gebied van o.a. verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Op 7 juli 2011 heeft de...

  Schriftelijke vragen Veilig Thuis Drenthe

  Geacht college, De fractie Gemeente Belangen Hoogeveen wil naar aanleiding van het bezoek aan de informatie bijeenkomst GGD (Veilig Thuis Drenthe ) d.d. 6 juli 2016 in Assen de volgende vragen aan u voor leggen. Op 16 juni zijn er al mondelinge vragen over de VTD...

  Prio 1 meldingen, aanvullende vragen

  N.a.v. De mondelinge vragen die wij als gemeentebelangen hebben gesteld met betrekking tot prio 1 meldingen komen wij nog tot de volgende aanvullende vragen. Inleiding Korte aanrijdtijden kunnen levensreddend zijn en daarnaast ook van belang om op heterdaad situaties...

  Prioriteit 1 meldingen

  Mondelinge vragen Raad 7 April aanstaande, Van : Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen. Geachte college, Meneer de voorzitter: Onderwerp: Prioriteit 1 meldingen Aanleiding: Het bekend worden van de aanrij tijden voor prio1 meldingen door de politie, landelijk en per...

  Mondelinge vragen over jeugdzorg

  Geacht College, Vrijdag 18 maart j.l. stonden, waren er in het nieuws artikelen over de jeugdzorg. De aanleiding is de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten. Door deze overgang ontstaan er lange wachtlijsten. Als raad worden wij regelmatig op de...