Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering

 •  Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014

  Gemeentebelangen Hoogeveen e.o heeft haar extra ledenvergadering gehouden in Hoogeveen en de zaalruimte was goed gevuld, dus een goede opkomst.
  Er stonden deze avond twee belangrijke onderwerpen op de agenda.
  Het verkiezingsprogramma werd behandeld en op wat tekstuele wijzigingen na stemden de leden unaniem in met het programma 2014-2018

  De kieslijst werd ook zoals het voorstel er al lag overgenomen door de leden.
  Bijgaand de lijst van de kandidaten.

  Het verkiezingsprogramma zal op korte termijn ook op onze website en Facebook te zien zijn.

  1 Jan Steenbergen Fluitenberg
  2 Erwin Slomp Hollandscheveld
  3 Jan Stoefzand Noordscheschut
  4 Bé Okken Elim
  5 Jan Knol Hollandscheveld
  6 Jan Giethoorn Nieuwlande
  7 Ina Prins Fluitenberg
  8 Jacob van der Heide Hoogeveen
  9 Geesje Vos-Baas Hoogeveen
  10 Jan van der Sleen Nieuwlande
  11 André Baas Fluitenberg
  12 Petra Stoefzand Hoogeveen
  13 Adrie Vos Nieuw Moscou
  14 Hans Jutstra Hollandscheveld
  15 Jaap Fidom Hoogeveen
  16 Jaap de Vries Pesse
  17 Peter van Slochteren Stuifzand
  18 Henk Kreeft Tiendeveen
  19 Henk Klooster Hoogeveen
  20 Hans van Genne Fluitenberg
  21 Sander Steenbergen Pesse
  22 Roelof Koopman Elim
  23 Jan Alting Nieuwlande
  24 Bert Santing Elim
  25 Dik Schuldink Hoogeveen
  26 Jaap Blok Hoogeveen
  27 Lubbert Vaartjes Hoogeveen
  28 Henri Stoefzand Hoogeveen

   

   

   

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame