Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Openbare orde en veiligheid

  Openbare orde en veiligheid Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.

  Openbare orde en veiligheid

  Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is. Wij vinden dat veiligheid van ons allemaal is. Van de gemeente, politie, woningbouwvereniging, ondernemers, maar zeker ook van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Wij menen dan ook dat werken aan veiligheid altijd een gezamenlijke inspanning moet zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

  Gemeentebelangen Hoogeveen maakt zich zorgen over terugtredende politiezorg. Wij vinden dat het vergroten van de basisteams van politie, niet mag leiden tot vermindering van de politiezorg. Juist in de dorpen en wijken is het belangrijk dat de politiezorg gewaarborgd blijft, door aanwezigheid van herkenbare politie.

  Overlast/ergernissen:

  Gemeentebelangen Hoogeveen constateert dat veel inwoners van onze gemeente zich vaak ergeren aan kleine vormen van overlast zoals:

  •  fietsen op de Hoofdstraat op tijden dat dit niet is toegestaan;
  •  hondenpoep;
  •  afval.

  Wij zijn van mening dat juist deze kleine ergernissen, die vaak het leef- en woongenot verpesten, beter moeten worden gehandhaafd. Wij willen dan ook zorgen voor een betere en doeltreffende handhaving bij deze vormen van overlast.

  Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

  • in elke buurt/wijk een agent van politie te hebben, die laagdrempelig aanspreekbaar is en hiervoor ook over voldoende tijd beschikt;
  • actief uitvoering geven aan repressiebeleid door bureau Toezicht en Handhaving;
  • op die tijden en plaatsen toezicht te hebben,waar onveiligheid en overlast wordt ervaren;
  • de hulpverlening in gevallen van acute hulp binnen de gestelde tijdsnormen aanwezig is;
  • een steeds actueel gemeentelijk rampenplan;
  • kijken naar de openings- en sluitingstijden van Horeca en aan horeca gerelateerde inrichtingen.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


  question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

  *

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame