Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Ouderenbeleid

  OuderenbeleidDe vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>

  Ouderenbeleid

  De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan. Dit maakt dat het ouderenbeleid onze blijvende aandacht verdient.
  Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen hun eigen woonomgeving. Voorkomen moet worden dat mensen in een sociaal isolement en in een anonieme eenzaamheid terecht komen.

  Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

  • een duidelijk ouderenbeleid te voeren;
  • te zorgen dat de vrijwillige ouderenadviseurs hun werk kunnen blijven doen. De adviseurs staan dicht bij de problematiek van deze groeiende doelgroep en kunnen hierop snel anticiperen;
  • te zorgen voor voldoende levensloopgeschikte (aanleun)woningen;
  • in de wijk- en dorpshuizen te zorgen voor een informatiepunt voor vragen op het gebied van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
  • gevraagd en ongevraagd advies te organiseren van maatschappelijke instellingen, zoals het Gehandicapten platform, de WMO raad, de ouderenbonden, Senioren Platform en het WAC ( woon en advies commissie);
  • de wijkverpleegkundige weer terug in de wijken en dorpen te brengen;
  • mantelzorgers gelegenheid geven om grotere woonruimtes te realiseren;
  • zich in te zetten voor uitbreiding verzorgingshuis Huize Beatrix.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


  question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

  *

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame