Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering

 • Dit is de website van de lokale politieke vereniging Gemeente Belangen Hoogeveen en omstreken.

  Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Gemeente Belangen Hoogeveen en omstreken houdt transparantie en inspraak hoog in het vaandel. Niettemin zullen reacties worden gemodereerd voordat deze op de site geplaatst worden.

  Dit betekent dat in principe iedere reactie is toegestaan tenzij:

  • De reactie onwelvoeglijke taal bevat (vloeken, scheldwoorden en dergelijke).
  • De reactie een persoonlijke aanval is op enig persoon
  • De reactie inhoudelijk niet gaat over het artikel waar op wordt gereageerd

  Mocht een reactie niet worden toegelaten, dan wordt de inzender -mits er een geldig e-mail adres  is ingevuld- per e-mail hiervan op de hoogte gesteld.

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame