Selecteer een pagina

  Onderwerp: Parkeren bij NS Station
  Aan: College van B&W
  Aanleiding


  Ons bereiken klachten omtrent de parkeersituatie bij het NS station. De parkeerplaats is geregeld
  overvol. Mede daardoor wordt er fout geparkeerd; dubbel, buiten de vakken en in de grasstrook.
  Het aantal parkeerplaatsen is te beperkt. Dit is al een probleem op zich, maar ook de overlast die het
  veroorzaakt door fout parkeren is een probleem. Een bijkomend ongewenst effect is dat de
  parkeerdruk zich zal verplaatsen naar de naast gelegen straten.

  Het volledige document treft u in de onderstaande bijlage.


  Namens de fractie van Gemeentebelangen
  Jacob van der Heide
  Tel.nr.:06 37603795