Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Topinkomens bestuurders zorginstellingen.

  Vragen aan het college van B&W van de gemeente Hoogeveen.

  Van de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.

  Onderwerp: Topinkomens bestuurders zorginstellingen.

  Datum: 14 juli 2014

  Geachte College,
  Zoals u zult weten mogen bestuurders van zorginstellingen volgens de huidige Wet Normering Topinkomens niet meer verdienen dan een jaarsalaris van € 187.340. In de nieuwe Wet Normering Topinkomens (is nog een wetsvoorstel) is deze maximale grens verlaagd naar een jaarsalaris van €144.108.

  Zaterdag 12 juli 2014 stond in een artikel van het Dagblad van het Noorden dat relatief veel bestuurders niet voldeden aan de huidige en nog een groter aantal bestuurders niet aan de nieuwe normering.

  Deze hoge salarissen bij een aantal zorginstellingen zijn volgens ons niet uit te leggen aan de inwoners van onze gemeente. Wij kunnen niet uitleggen dat er aan de ene kant flink bezuinigd dient te worden op de thuiszorg, jeugdzorg en AWBZ en aan de andere kant het verrijken van een aantal bestuurders van deze zorginstellingen.

  Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
  – Deelt u onze mening dat deze hoge salarissen niet uit te leggen zijn in relatie tot de bezuinigingen in de zorg?
  – Bent u voornemens om binnen de juridische regelgeving geen contracten meer af te sluiten met zorginstellingen die niet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens?
  – Heeft de gemeente Hoogeveen contracten lopen met zorginstellingen waar bestuurders meer verdienen dan een jaarsalaris genoemd in de Wet Normering Topinkomens?
  – Als dit zo is bent u dan voornemens om in gesprek te gaan met desbetreffende bestuurders met als doel om hen te bewegen te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens?
  – Wilt u erop aandringen in de Gemeenschappelijke Regelingen waar aanbestedingen worden uitgevoerd dat aan de Wet Normering Topinkomens moet worden voldaan?
  – Wilt u daar waar het om juridische redenen niet mogelijk is, om te kijken vanuit mogelijkheden en kansen om zoveel mogelijk overschrijding van de Wet Normering Topinkomens te beperken?

  Wij vertrouwen erop dat we onze vragen voldoende duidelijk hebben gesteld en zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.
  Met vriendelijke groet,
  Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen
  Erwin Slomp

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame