Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • vragen m.b.t Biomassacentrale

  Betreft: vragen m.b.t Biomassacentrale.

  Geacht college,

  Al geruime tijd wordt er gesproken over een Biomassacentrale, door uiteen lopende redenen hebben wij tot op heden nog weinig concreets aan voorstellen mogen ontvangen.
  Onlangs werden wij benaderd door de vereniging van eigenaren van Valkenstede, met de vraag wat gaat er nu gebeuren want wij krijgen zelfs geen antwoord meer op onze vragen.

  Op 3 juli is er een gesprek geweest met een delegatie van gemeente en Rendo, daar zijn door de vereniging van eigenaren diverse vragen gesteld, te weten 10 vragen, en deze zouden binnen twee weken worden beantwoord.

  Op 29 juli kreeg men een schrijven met summiere informatie, geen antwoord op al hun vragen.

  Op 8 Augustus heeft men een brief gestuurd aan uw college met het verzoek alsnog te antwoorden op hun vragen, maar nadien heeft men niets meer vernomen de afgelopen 13 weken.

  Zelfs uw toezeggingen in uw schrijven van 29 Juli zijn niet nagekomen, het betreft hier de nodige aanpassingen aan het ketelpark, voor de praktische afwikkeling zijn geen concrete afspraken gemaakt.

  Wij komen dan ook tot de volgende vragen,

  1. Kunt u zich voorstellen dat het Bestuur van de VVE met de komende winter voor de deur zich zorgen maken over de voortgang en het niet nakomen van afspraken?

  2.wat is de actuele stand van zaken m.b.t. De Biomassacentrale?

  3.waarom worden vragen van de VVE niet beantwoord ondanks eerdere toezeggingen?

  4.zijn de aansluitingen Van andere contractanten ook gegarandeerd of blijft het nog onzeker?

  5.waarom loopt de communicatie klaarblijkelijk zo stroef?

  6.Wanneer kan de raad concrete voorstellen van uw college verwachten?

  Wij wachten met belangstelling uw antwoorden af,
  met vr.gr. Be Okken.

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame