Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Vragen over bezuinigingen oud-archief Hoogeveen

  Geacht college,

  Als fractie van GB hebben we vernomen dat door de bezuinigingen het contract met de archiefmedewerkster m.i.v. 19 maart wordt beëindigd.
  We vinden dit een zeer slechte ontwikkeling, geïnteresseerden en inwoners van Hoogeveen hebben dan hierin geen aanspreekpunt meer voor onderzoek in het oud-archief.
  Door het schrappen van deze uren zal er dan dus ook niemand zijn die de stukken haalt/beheerd en weer archiveert.
  Het kan toch niet zo zijn dat we als gemeente Hoogeveen het historisch onderzoek naar ons verleden de nek omdraaien?
  Immers als hiervoor niemand gesteld is dan zullen de bezoekers vanzelf weg blijven en zal het archief een langzame dood sterven.

  Volgens onze info moet de gemeente openbaarheid geven in stukken die opgeslagen liggen in het oud archief behoudens die stukken die betrekking hebben op de wet van de privacy.

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_19-02-2014

  -Wie gaat dan het beheer/toezicht na 19 maart uitvoeren?
  -Kunnen bezoekers die geïnteresseerd zijn in de historie straks nog onderzoek doen?
  -Vindt de gemeente ook dat ze zich in het kader van gastvrijheid en dienstverlening zichzelf hiermee beperkingen oplegt?
  -Wat is het standpunt van het college betreft het koesteren van het verleden, immers er is al heel veel aan historie verdwenen in de gemeente Hoogeveen.

  Namens GB

  Met vr. gr. Jan van der Sleen

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame