Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering

 • Werkgelegenheid

  Werkgelegenheid

  Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog.

  Gemeentebelangen Hoogeveen is zich ervan bewust dat zijn invloed op de werkgelegenheid beperkt is, maar wij willen ons optimaal inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan de verlaging van het aantal werkzoekenden binnen onze gemeente.

  Gemeentebelangen Hoogeveen denkt dit te bereiken door:

  • in gesprek te blijven met de ondernemers. Te denken valt hierbij aan de ronde tafel gesprekken;
  • een actiever wervingsbeleid te voeren voor het binnenhalen van bedrijven en hier een stimuleringsbeleid voor maken, zoals bij de woningbouw;
  • hierbij vooral te kijken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden voor bedrijven, qua vestigingsbeleid;
  • actief te kijken zowel op landelijk niveau als op Europees niveau naar subsidiemogelijkheden;
  • bij elke aanbesteding in ieder geval plaatselijke ondernemers betrekken. Uiteraard met inachtneming van prijs/kwaliteitverhouding;
  • te zorgen dat de infrastructuur van de bedrijventerreinen op kwalitatief hoog niveau blijft;
  • een glasvezelnet in heel de gemeente Hoogeveen is wenselijk;
  • een zo eenvoudig en beperkt mogelijke regelgeving en geen administratieve bureaucratische rompslomp.
  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame