Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Winkelopeningstijden

  Voorzitter,

  Wij willen eerst de VVD onze complimenten maken over de manier hoe zij dit initiatief voorstel in de raad heeft gebracht. Open en transparant.

  Als gemeentebelangen hebben wij het initiatief voorstel van de VVD om de verordening van de winkeltijden in onze gemeente aan te passen in onze fractie besproken. Wij hebben de argumenten voor en tegen de voorstellen uitgebreid in de fractie aan de orde gehad. De VVD komt met een aantal argumenten waarom zij van mening is dat de vier voorstellen zouden moeten worden aangenomen.

  Volgens de VVD zorgt verruiming van de winkeltijden ervoor dat de consument zelf kan bepalen wanneer zij hun dagelijkse boodschappen kan doen. Dat kan nu natuurlijk ook, maar binnen bepaalde grenzen.

  Verder vragen wij ons af of de consument hierop zit te wachten. We kunnen ons niet echt voorstellen dat de VVD dit voorstel inbrengt vanwege de consument, maar juist vanwege de ondernemers. Dat er een aantal ondernemers zijn die inderdaad graag hun winkel op zondagen en op andere uren open willen doen om te ondernemen weten wij. Maar volgens ons willen zij dit doen, om hun omzet en daarmee hun winst te verhogen en niet omdat de consument hier zo sterk om vraagt. En dat begrijpen wij vanuit het perspectief van de ondernemer.

  Wij hebben het tot nu toe over de ondernemers, maar wij willen ook een andere groep mensen onder de aandacht brengen die ook een rol spelen in de aanpassing van de verordening van de winkeltijden. Dat zijn namelijk de werknemers van alle winkels. Zijn ook onze inwoners. Zitten zij hierop te wachten, voorlopig blijft de zondag toeslag nog bestaan, maar de onregelmatigheid in de avonduren wordt in de nieuwe CAO niet extra betaald.

  Voorzitter

  Gemeentebelangen heeft nagenoeg alle supermarkt eigenaren, de zelfstandige slagers en bakkers uit de dorpen van onze gemeente gevraagd hoe zij tegen deze voorstellen aan kijken.

  Bijna iedereen was tegen het vrijgeven van de winkeltijden op de zondagen.

  Als kleine ondernemers kunnen zij de operationele kosten die een verruiming van de winkeltijden met zich mee brengt nauwelijks tot niet dragen.

   Aan de andere kant kunnen zij zich ook geen verdere daling van de omzet veroorloven.

  Sommigen geven aan dat wanneer de voorstellen worden aangenomen dit het einde betekent van hun winkel.

  Wij maken ons daar zorgen over. Mogelijke sluiting van winkels in de dorpen en kleine kernen betekent dat de leefbaarheid uit deze dorpen en kernen zal verdwijnen.

  De VVD geeft aan dat het verruimen van winkeltijden en openstellen op zondag de werkgelegenheid zal versterken. Ook hier hebben wij onze twijfels. Ondernemingen met meer personeel, kunnen deze beter en efficiënter inzetten. Natuurlijk zal het niet minder worden, maar afgezet tegen de mogelijke verdwijning van de werkgelegenheid van de kleine ondernemingen die door dit besluit zullen moeten sluiten zal die versterking van de werkgelegenheid nog wel tegen vallen.

  Voorzitter,

  Nog geen twee jaar terug hebben het CDA, de Christen Unie en wij een college akkoord gesloten. Alvorens wij dit akkoord hadden getekend, hebben wij het voorgelegd aan onze leden. Unaniem zijn wij akkoord gegaan met het collegeakkoord.

  Gemeentebelangen Hoogeveen is en wil een partij zijn, waar je afspraken mee kunt maken, die betrouwbaar is en zal zijn. Het nakomen van afspraken weegt dan ook erg zwaar voor ons. Wij zullen dit punt dan uiteraard mee laten wegen in onze afweging.

  Het voorstel bestaat volgens de VVD uit vier voorgestelde besluiten. Wij kunnen ons echter niet aan de indruk ontrekken dat het vijf voorstellen zijn in plaats vier.

  Onder het kopje Financiële gevolgen staat en ik citeer:

  “Er zijn geen negatieve financiële gevolgen voor de gemeente, echter eerder positieve door opbrengsten parkeergelden”

  Mogen wij hieruit concluderen dat de VVD met deze besluiten ook het voorstel doet om op zondagen parkeergelden te gaan innen?

  Voorzitter tot zover.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


  question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

  *

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame