Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord.

  Fluitenberg, 19 augustus 2015
  Aan: College van B&W van de gemeente Hoogeveen.
  Betreft: Schriftelijke vragen: conform reglement van orde van de raad.
  Inzake: Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord.

  Geacht college,

  De fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft de navolgende vragen.

  Inleiding: De bewoners van het dorp Fluitenberg hebben de afgelopen jaren, constructief meegedacht in de ontwikkeling van mogelijke woningbouw in het dorp Fluitenberg.
  Tijdens dit proces kwam al naar voren dat de kleine woningen aan de Fluitenbergseweg (locatie Noord) als een van de lelijke plekken binnen het dorp werd ervaren door de bewoners. Voor menig dorpsbewoner is dit nog steeds een doorn in het oog.
  Deze locatie heeft de bestemming 1, nader uit te werken woondoeleinden. Op termijn zou worden bekeken wanneer en hoe dit wordt uitgewerkt.

  In uw raadsvergadering van 17-10-2013 is het bestemmingsplan woningbouw Fluitenberg goedgekeurd.
  Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft hierover de volgende vragen:

  – Bij de vaststelling van het bestemmingsplan, inclusief de invulling van de wijzigingsbevoegdheid voor locatie 1 (Fluitenbergseweg Noord), is toegezegd om na vaststelling van het bestemmingsplan een wijzigingsplan op te stellen en uit te voeren. In hoeverre is aan die toezegging voldaan?

  – Zowel de locatie Vijfhoek als ook Schuinedijk is inmiddels bouwrijp gemaakt en zijn er geen verdere bouwactiviteiten gaande. Wat is de huidige stand van zaken ten aanzien van deze locaties?

  – Een voorwaarde voor het vaststellen van het bestemmingsplan Fluitenberg, was herbouw van 7 sociale huurwoningen. De wens van de bevolking was herbouw op locatie 1 Fluitenbergseweg Noord. In hoeverre kan er met een woningcoöperatie overeenstemming worden bereikt voor herbouw van genoemde huurwoningen?

  – Graag worden wij op de hoogte gebracht van de huidige ontwikkelingen. Wanneer zal dit met de bevolking gecommuniceerd worden? Is er uitzicht op een termijn waarin de veranderingen voor locatie 1(Fluitenbergseweg Noord) gerealiseerd zullen gaan worden?

  Graag vernemen wij uw reactie binnen de daarvoor geldende termijn.

  Met vriendelijke groet:

  Namens de fractie Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
  Raadslid Ina Prins

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


  question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

  *

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame