Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering
 • Woonvisie 2017-2020 “Waar iedereen een thuis vindt”

  Ten eerste onze complimenten voor de makers van deze woonvisie. We zien dat inwoners, woningcorporaties en de gemeentelijke organisatie gezamenlijk zijn op getrokken om deze woonvisie inhoud te geven .
  Het is een stuk met vele aspecten en een hoge ambitie. Wij vragen ons af : hoe kunnen we het allemaal waar maken !
  De looptijd van de woonvisie is 4 tot 5 jaar.
  We zien maar al te vaak dat de uitvoering van bouwplannen vele jaren kunnen duren door complexe regelgeving. Het blijft dan ook belangrijk om gedurende de looptijd te blijven monitoren waar bijstelling nodig is.
  Als Gemeentebelangen hopen we dan ook dat de nieuwe Omgevingswet meer ruimte geeft om plannen sneller te kunnen uitvoeren.
  Voor ons is het ook belangrijk, dat er woningen gebouwd worden voor alle inkomensniveaus, zowel in de sociale huursector als in de particuliere huursector. Doorstroming  bevorderen is een van de doelen die Gemeentebelangen onderschrijft.
  Bij concrete behoefte aan woningbouw in dorpen gaat het college in gesprek met de  initiatiefnemers. Wij zien hierbij ook de goede samenwerking tussen de inwoners , ondernemers en het college.
  Projecten als “Tiny-houses” vinden we goed passen in de doorontwikkeling van nieuwbouwwoningen. De status van dit soort projecten is ons nog niet duidelijk. Wanneer dergelijke projecten in de gemeente Hoogeveen opgestart  worden, willen we graag de stand van zaken volgen.
  Er is een besluit genomen voor de verstrekking van starters subsidies voor portiekflats.
  Graag zien we een terugkoppeling over de behaalde resultaten.
  Er komt extra aandacht voor de omgevingskwaliteit op inbreidingslocaties en aangrenzende gebieden, zoals het openbaar groen en de openbare ruimte.
  In onze beleving betekent dit: het loslaten van het huidige beleid van basisonderhoud, met uiteraard een bijpassend financiëel plaatje.

  Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg, wonen steeds meer kwetsbare mensen in de gewone wijken. We denken hierbij aan mensen met een GGZ-indicatie, verwarde mensen en anderen met een diversiteit aan gedragsproblemen.
  Op basis van de smederijen enquetes weten we in welke buurten en dorpen er knelpunten zijn. Wij verzoeken u dringend,  snel actie te ondernemen zodra zich problemen voordoen . Een hoge inzet op preventie mag natuurlijk ook niet ontbreken.

  De seniorengroep in Hoogeveen is groot en groeit nog steeds.
  Door het langer thuis wonen neemt de zorgvraag toe.
  Mensen die niet de route naar zorg vinden, maar wel zorg nodig hebben, komt helaas nog veel voor. Dit wordt onderzorg genoemd. Onderzorg is een van de punten van zorg waarvan moeilijk is in te schatten hoeveel inzet het gaat vergen van zorgverleners en gemeentelijke ondersteuning. Voor ouderen met een verhuiswens waarbij obstakels worden ervaren kan te zijner tijd de Seniorenmakelaar van de gemeente worden ingeschakeld.
  Wij zijn van mening dat deze functie zo snel mogelijk moet worden ingevuld. Daarnaast verwachten we van deze functionaris een brede ondersteuning in het kader van een totaal zorgplaatje. We stellen voor,  deze functie te beschrijven als Doelgroepenmakelaar. Bij het begrip senioren is immers de doelgroep afgebakend.
  Wij zien graag bredere mogelijkheden voor de inzet van de beoogde functionaris.

  Jan Knol raadslid Gemeentebelangen

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


  question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

  *

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame