Selecteer een pagina

  Gewoon doen, is nog altijd het beste!!

  Tweets

  Social Media

  Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube

  75 jaar bevrijding in 2020

  Schriftelijke vragen aan het college: 5 mei 2019. Onderwerp: 75 Jaar bevrijding Volgend jaar, in 2020, vieren we met elkaar dat ons land na vijf jaar bezetting werd bevrijd. Goed om hier na 75 jaar nog eens extra bij stil te staan. Vanuit het rijk worden er allerlei...

  Gebruik Lachgas in de gemeente Hoogeveen

  De laatste jaren is het gebruik van het zogenaamde lachgas sterk toegenomen onder jongeren bij allerlei festiviteiten, zowel in het uitgaansleven als bij huisfeestjes. Op Koningsdag bleken in Amsterdam enige tientallen gebruikers van lachgas met ambulances te zijn...

  Afvalscheiding Scholen en Verenigingen

  In de gemeente Hoogeveen wordt het huishoudelijk afval al jaren in de bekende containersgescheiden opgehaald. Echter bij scholen en verenigingen worden hiervoor nog steeds de containers van 1000 liter of groter gebruikt. Er is hier dus geen sprake van afvalscheiding....

  Tijdcapsule in Krakeel

  Vanmorgen even op bezoek geweest in de wijk Krakeel.
  Daar hebben de commissaris van de Koning,mevr. Jetta Kleinsma, en burgemeester Karel Loohuis een z.g tijdcapsule in de grond ‘verstopt’.
  Leuk om hier bij te zijn. Verschillende wijkbewoners ontmoet en ze zijn allemaal trots op hun wijk.
  Het initiatief om zo’n capsule in de grond te graven is genomen door de zeer actieve leden van de werkgroep Krakeel schoon.
  Deze groep verzamelt elke laatste zaterdag van de maand het zwerfafval dat daar door anderen wordt achtergelaten.
  Complimenten voor de mensen die dit allemaal in hun vrije tijd met veel plezier doen.

  Inzameling oud papier en de doorontwikkeling

  Betreft: Inzameling oud papier en de doorontwikkeling.

  Wij weten dat er een bijpraatmoment met de raad m.b.t. de inzameling van afval/oud papier in juni staat gepland, deze vragen staan daar los van.
  Met het scheiden van oud papier zijn veel van onze inwoners al jaren druk bezig. Het verzamelde papier wordt ingezameld in zeecontainers of het wordt eens in de zoveel weken in kartonnen dozen aan de weg gezet.

  Algemene Waterschapspartij Vechtstromen

  De Algemene Waterschapspartij Vechtstromen is een niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Onze verkiezingsslogan ‘AWP: niet politiek, wel deskundig’ geeft precies weer waar de AWP voor staat!

  De gemeente Hoogeveen is “verdeeld” in twee Waterschappen namelijk voor het grootste deel onder Waterschap Drents Overijsselse Delta en in het oostelijk deel van de gem.Hoogeveen (Elim en Nieuwlande) valt deze onder het Waterschap Vechtstromen.

  Het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied.

  Mantelzorg komt steeds meer voor in de zorgverlening. Een van de mogelijkheden is, dat er een mantelzorgwoning bij een bestaande woning geplaatst kan worden op hetzelfde perceel. Het grote voordeel hiervan is dat zorgverlening (ook letterlijk) dichtbij de cliënt staat, waarbij de cliënt langer in een vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Mantelzorg moet maatwerk zijn.

  Nieuw afwegingskader Zonneparken.

  Gemeenteraad van Hoogeveen ruziet flink over het nieuwe afwegingskader waaraan nieuwe plannen voor deze vorm van het opwekken van hernieuwbare energie aan moet voldoen.
  Ik nam voor Gemeentebelangen deel aan het debat en en had absoluut niet de indruk dat we als raad hier over geruzied hebben. Natuurlijk waren er meningsverschillen, maar dat lijkt mij vrij normaal.

  Regiodeal

  Vanmiddag (14-2-2019) vond de presentatie in het Atlastheater in Emmen plaats van de Regiodeal, dit betreft de toezegging van max 20 miljoen door het kabinet voor Welzijn-Wonen en Werk De subsidie is een cofinanciering dus 20 milj van het Rijk dan ook 20 miljoen van de 6 deelnemende gemeentes en Provincie Drenthe.

  Integraal Veiligheids Plan

  Vanavond is aan de orde het Integraal Veiligheids Plan.

  Als GB staan we achter het voorgestelde beleid met daaraan gekoppeld de 5 doelstellingen voor de jaren 2019-2022.
  De insteek om de nadruk te leggen op preventieve maatregelen lijkt ons goed en kan inderdaad kosten besparend werken. De repressieve kant, straf na het plegen van een delict, zou wel wat strenger mogen zijn, maar daar gaat onze minister van justitie en veiligheid over.

  Ons immer actieve lid in de wijk Krakeel: Lubbert Vaartjes. Complimenten voor zijn vrijwilligerswerk in “zijn”wijk en de spreuk: jong geleerd is oud gedaan is hierbij zeker van toepassing!