Persbericht verzonden door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o

Alleen lokale partijen moeten giftenregister opstellen

De rechtsongelijkheid tussen lokale politieke partijen en afdelingen van
landelijke partijen heeft er een hoofdstuk bij gekregen. Waar afdelingen van
landelijke partijen gebruik maken van overheidssubsidie, moeten lokale partijen
in bijna alle gemeenten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen.
Deze rechtsongelijkheid wordt nu vergroot met het verplicht invoeren van een
giftenreglement voor lokale partijen.

Met de inwerkingtreding van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp),
per 1 mei 2013, moeten lokale politieke partijen zelf zo’n giftenreglement
opstellen. “Op het eerste gezicht lijkt dat niet onredelijk”, zegt Erwin Slomp
voorzitter van het bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen “Natuurlijk is het
goed dat er volledige openheid is over de financiering van een politieke
partij. Daar is geen discussie over. Gemeente Belangen Hoogeveen wil een open
en transparante partij zijn en dan is het hebben van een giftenreglement heel
normaal. Maar het is natuurlijk vreemd en onwenselijk dat er voor lokale
afdelingen van landelijke partijen andere regels gelden. Aan hen wordt lokaal
niets gevraagd. Zij mogen zich gewoon aansluiten bij het centrale
giftenreglement van hun landelijke partij. Je kunt grote vraagtekens zetten bij
wat dat bijdraagt aan die gewenste openheid. Uit de praktijken die we onlangs
in Limburg en bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost en Rotterdam hebben gezien,
blijkt dat landelijke partijen zich amper met lokale afdelingen bemoeien als
het gaat om de controle op geldstromen. “Het gevoel dat er op het ministerie
van Binnenlandse Zaken doelbewust rechtsongelijkheid wordt gecreëerd groeit met
de dag. Terwijl bij ons de indruk bestond dat de voorgangers van de huidige
minister oog hadden voor deze ongelijkheid en ook bereid waren om hier iets aan
te doen. Met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in aantocht
is het hoog tijd om deze ongelijkheid alsnog recht te trekken en daarvoor
alarmbel nog eens flink te luiden

 

Erwin Slomp

Voorzitter bestuur Gemeentebelangen Hoogeveen

Uw Lokaal Belang is Ons Lokaal Belang

 

error: Sorry..