faillissement van bouwbedrijf Nimberg

Mondelinge vragen Raad 17 december jongstleden,

 

Geacht College,

Uit de media vernamen wij over het faillissement van bouwbedrijf Nimberg.

Dit bedrijf heeft bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan Fluitenberg.

Wij hebben dan ook de volgende vragen,

1.welke activiteiten worden uitgevoerd door Nimberg in het uitbreidingsplan Fluitenberg.

2.Heeft bovenstaande faillissement gevolgen voor de uitbreidingsplannen.

3.Is er ook een relatie met het openbaar gebied en aanleg van de infrastructuur?

4.zijn er u activiteiten bekent voor het behoud van de 55 arbeidsplaatsen.

 

Wij wachten de reactie van het college af.

Namens Gemeentebelangen Hoogeveen.

Met vriendelijke groet,

Be Okken.

error: Sorry..