N.a.v de problemen rondom de Thuiszorg heeft Ina Prins namens GB hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

De 5 gemeenten hebben in een gezamenlijk persbericht aangegeven dat men nu kiest om de bestaande ( 20 gecontracteerde) partijen verder te willen gaan en niet gaan kiezen voor de variant van Buurtzorg.

Op deze wijze blijft de koppeling tussen cliënt en medewerker behouden.

Mooie oplossing volgens GB, wij kunnen ons vinden in de motivatie van de 5 gemeenten.

Ook wordt aangegeven dat er veel aandacht is voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.

Gemeentebelangen wil echter alsnog de volgende vragen stellen:

– Krijgen de gekozen partijen voor het leveren van de huidige zorg ook extra geld om het werk te kunnen blijven uitvoeren bij overname van TSN?

– Kunnen de 20 gekozen partijen ook garanderen dat ze in de toekomst deze zorg op deze voorwaarden kunnen blijven leveren en dat wij, de medewerkers maar zeker ook de mensen die deze zorg nodig hebben, niet weer binnen korte tijd met hetzelfde probleem geconfronteerd zullen worden?

– Hoeveel medewerkers uit Hoogeveen zullen van TSN overgenomen moeten worden?

– Vallen er gedwongen ontslagen?

– Wat gaat er gebeuren met de huidige medewerkers van TSN? Worden deze mensen ondergebracht /overgenomen door de overige 20 partijen en zullen zij hun eigen cli?nten kunnen blijven verzorgen? Dit is wel wat er voorgesteld wordt maar wordt dit ook gegarandeerd en zo uitgevoerd?

– Heeft de beslissing om te kiezen voor deze 20 partijen, gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van TSN? Behouden ze hun huidige arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten indien ze overgenomen zullen worden?

Ina Prins

Raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..