Mondelinge vragen Raad 7 April aanstaande, Van : Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.

Geachte college, Meneer de voorzitter:

Onderwerp: Prioriteit 1 meldingen

Aanleiding:

Het bekend worden van de aanrij tijden voor prio1 meldingen door de politie, landelijk en per gemeente.

1. Heeft het college kennis genomen van deze publicatie?

2. De gemeente Hoogeveen, zit op 81,5 procent, scoort daarmee onder het landelijke gemiddelde en zeker onder de streefnorm van 90 procent aanrijdtijd binnen 15 min. In de kern Hoogeveen zal het wellicht nog wel gehaald kunnen zijn, maar heeft het college een beeld van de aanrijdtijden prioriteit 1 in de buitengebieden?

3. Om hoeveel prio1 meldingen in de buitengebieden ( alles buiten de kern Hoogeveen) gaat het dan in 2015 en tot op heden?

4. Heeft het niet realiseren van de streefnorm voor prio 1 meldingen negatieve effecten gehad bij prioriteit 1 meldingen in het buitengebied van onze gemeente?

5. Ziet het college N.a.v. De nu bekend geworden gegevens aanleiding om actie te gaan ondernemen om de streefnorm van 15 minuten aanrijdtijd bij prioriteit 1 meldingen wel te gaan realiseren?

Met dank en vriendelijke groet,
Raadslid Be Okken.

error: Sorry..