Algemene Waterschapspartij Vechtstromen

De Algemene Waterschapspartij Vechtstromen is een niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Onze verkiezingsslogan ‘AWP: niet politiek, wel deskundig’ geeft precies weer waar de AWP voor staat!

De gemeente Hoogeveen is “verdeeld” in twee Waterschappen namelijk voor het grootste deel onder Waterschap Drents Overijsselse Delta en in het oostelijk deel van de gem.Hoogeveen (Elim en Nieuwlande) valt deze onder het Waterschap Vechtstromen.

Voor de Drents Overijsselse Delta staan 2 kandidaten uit de gem Hoogeveen op de AWP kandidatenlijst: Jan van Oorschot (HGV) en Jan Stoefzand (Noordscheschut)
Lijsttrekker Arja Doornbos

Voor Vechtstromen staan 2 inwoners van Nieuwlande op de AWP kandidatenlijst:
Roel v.d Veen en Jan van der Sleen
Lijsttrekker Hans van Agteren

Een speerpunt van het AWP zijn de medicijnresten die in het oppervlaktewater terecht komen.
Dit heeft geresulteerd in onderstaande samenvatting.

Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!
Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genoodzaakt dagelijks meerdere medicijnen te gebruiken. Deze medicijnen worden grotendeels door het lichaam opgenomen. Daar worden de verbindingen omgezet om hun genezende werking te doen en daarbij ontstaan ook restverbindingen die het lichaam ‘op natuurlijke wijze’ weer verlaten. Samen met de niet-opgenomen resten eindigen ze in het toilet. En zo beginnen de medicijnresten hun reis naar de waterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Jaarlijks belandt er ongeveer 140.000 kilo (!) medicijnresten, via het riool en onze zuivering, in ons oppervlaktewater. Preventie en vooraf voorkomen vinden wij van de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen belangrijk.

Niet gebruikte medicijnen
Naast de medicijnen die als restverbinding het lichaam verlaten zijn er ook nog mensen die niet-gebruikte medicijnen door het toilet spoelen in plaats van ze weer bij de apotheek in te leveren. AWP Vechtstromen is van mening dat deze manier van vervuiling eenvoudig te verminderen is met goede voorlichting of een inleverpremie op medicijnen bij de apotheek. Wanneer bijvoorbeeld anticonceptiepillen door het toilet wordt gespoeld, kan de waterzuiveringsinstallatie de hormonen die in de medicijnen zitten er niet uit zuiveren. Met als gevolg dat ze van invloed kunnen zijn op het waterleven, grondwater en onze drinkwatervoorziening.

Medicijnencocktail
We gebruiken meer medicijnen omdat we gemiddeld ouder worden, omdat er meer soorten medicijnen komen, en omdat we meer aan zelfmedicatie doen omdat we langer gezond willen blijven. De hoeveelheden medicijnresten die in de waterzuivering eindigen nemen daardoor jaarlijks behoorlijk toe. Als we niets doen komen die medicijnresten in het oppervlaktewater en beginnen ze hun reis naar zee. En daar ontstaat dan uiteindelijk tussen de plasticsoep een medicijnencocktail waar we het gevaar nog niet van kunnen overzien. Naast medicijnen bedoeld voor mensen, komen er ook resten van diergeneesmiddelen in ons water terecht.

Maatregelen
We kennen allemaal de voorbeelden van de invloed van vervuilende chemische industrie op vissen. Wij vinden daarom dat we moeten voorkomen dat medicijnresten op de een of andere manier in de voedselketen (via het drinkwater) terecht komen. Er zijn geavanceerde en daardoor nogal kostbare methoden nodig om alles uit het water te halen. AWP Vechtstromen wil beginnen met de gevaarlijkste en schadelijkste stoffen. Echter zijn wij ook van mening dat er meer voorlichting moet komen hoe mensen om moeten gaan met niet gebruikte medicijnen. Immers is het zo dat wat er niet in komt, we er ook niet uit hoeven te halen.

Onderzoek en analyse
Onderzoeksinstituut STOWA heeft in opdracht van de Nederlandse waterschappen onderzocht bij welke rioolwaterzuiveringen in Nederland de concentraties van medicijnresten het hoogst zijn. Hieruit blijkt dat het water in relatief kleine beken in stedelijke gebieden de hoogste concentraties medicijnresten bevat. Onze rioolwaterzuiveringen voldoen aan alle huidige eisen, maar door de analyse wordt wel duidelijk dat de concentraties van medicijnresten in enkele beken relatief hoog zijn. Zeker als je het vergelijkt met rioolwaterzuiveringen die water direct afvoeren via de grote Nederlandse rivieren of naar zee”.
De Algemene Waterschapspartij pleit voor een Bestuursakkoord Medicijnresten om verspreiding van medicijnresten naar het water te voorkomen. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn hotspots van medicijnresten, waar het loont om het afvalwater ‘aan de bron’ te zuiveren. Ook de Unie van Waterschappen pleit hiervoor. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat dit probleem collectief wordt aangepakt, met alle betrokken organisaties. Ten slotte blijft het doel van de AWP Vechtstromen goede educatie aan scholen, om het waterbewustzijn te vergroten.

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat kennis boven politiek belang staat. Bent u het daarmee en met onze speerpunten eens? Stem dan op Algemene Waterschapspartij Vechtstromen: niet politiek, wel deskundig! Stem lijst 3!

error: Sorry..