Aanbieden handtekeningen voor behoud bewaakte fietsenstalling.

Met drie personen waren vanmiddag de mensen van de bewaakte fietsenstalling aan de Hoofdstraat aanwezig om aan burgemeester Loohuis ruim 800 handtekeningen te overhandigen die ze verzameld hebben. In de begroting 2021-2024 die de raad vandaag, 26 nov, behandelt is opgenomen dat de stalling zou moeten sluiten omdat de gemeente wil stoppen met het betalen van de kosten die dit met zich meebrengt. Op 3 december besluit de raad over de genoemde begroting. Tot die tijd gaan partijen nog met elkaar in gesprek om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om te komen tot andere besluiten en dus ook of het toch mogelijk gemaakt kan worden dat de stalling behouden blijft. Afgelopen weken zijn meerdere raadsleden op bezoek geweest bij de mannen van de stalling en zagen toen hoe enthousiast ze bezig waren om handtekeningen te verzamelen van mensen die hun fiets daar veilig kunnen achterlaten. Dat alles heeft er dus zoals al gezegd toe geleid dat vanmiddag de handtekeningen overhandigd zijn op het gemeentehuis.

Gemeentebelangen zal plannen om de fietsenstalling te behouden van harte steunen en heeft samen met andere partijen een motie hiervoor opgesteld.

error: Sorry..