Elim 13-12-2012.

Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen.

Geacht College,

Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ).

Het achteraf scheiden van plastic uit het afval met een speciale verwerkingsmachine bespaart de 16 deelnemende gemeenten bijna 6 miljoen euro.

De voornoemde proef in de gemeente Gulpen-Witten leverde 19 tot 21 k.g. per aansluiting op.
Omgerekend naar Hoogeveensche schaal zou een dergelijke nascheiding C.a 260.000 euro voordeel opleveren.

Wij komen dan ook tot de volgende vragen:

1. Bent u bekent met bovengenoemde proef ? zo ja, wat zijn uw bevindingen, zo nee, bent u voornemens om zich hierin te verdiepen?
2. Vanaf 2010 zijn gemeenten verplicht om plastic te scheiden, daarbij is er beleidsvrijheid om vooraf of aan nascheiding te doen, gelet op bovengenoemde resultaten is het toch voor de hand liggend achteraf te scheiden? deelt uw college deze mening? zo niet, graag een gefundeerde onderbouwing.
3. is uw college bekent met de inzamel resultaten van de gemeente Delfzijl waarbij doormiddel van achterafscheiding een efficiëntie voordeel wordt behaald van 85% met nascheiding?
4. de proef bewijst dat nascheiding beter is voor het milieu en de portemonnee , welke afweging heeft uw college gemaakt voor de proef met voorscheiding ?
5. Uit onderzoek van TNO, VROM, de vereniging van kunstof verpakkingen Nederland en de stichting ECO verpakkingen komt naar voren dat achteraf scheiden beter is voor het milieu, is uw college op de hoogte van de onderzoeken van voornoemde instellingen en verenigingen? zo ja, wat doet u met dergelijke info ? zo nee, bent u voornemens e.e.a beter tot u te nemen?

Gemeentebelangen is van mening, en met ons veel inwoners, dat achteraf scheiden vele voordelen biedt, de voordelen op een rij:
Minder containers, lees overlast.
Minder investering, nieuwe containers.
Minder overlast van stank door frequent legen.
Minder handhaving controle.
Efficiënter inzamelen.

Graag vernemen wij uw reactie op onze vragen en onze stellingen.

Namens gemeentebelangen Hoogeveen e.o ,

error: Sorry..