Afvalscheiding Scholen en Verenigingen.

Schriftelijke vragen aan het college
29 april 2019

Onderwerp: Afvalscheiding Scholen en Verenigingen.

In de gemeente Hoogeveen wordt het huishoudelijk afval al jaren in de bekende containersgescheiden opgehaald. Echter bij scholen en verenigingen worden hiervoor nog steeds de containers van 1000 liter of groter gebruikt. Er is hier dus geen sprake van afvalscheiding.

Gemeentebelangen vindt de huidige wijze van inzamelen voor scholen en verenigingen niet meer van deze tijd. Wij zouden graag zien dat het huishoudelijk afval bij de scholen en verenigingen ook gescheiden in containers wordt opgehaald. Met name bij de scholen maken we hier de jeugd bewust van het scheiden van afval tot grondstoffen.

Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen:

Vindt het college het ook belangrijk dat het afval gescheiden wordt opgehaald, ook bij scholen en verenigingen en zo nee waarom niet?

Biedt de gemeente de mogelijkheid aan scholen en verenigingenom meerdere containers te gebruiken om zo wel te kunnen scheiden?
Zo nee, is de gemeente dit voornemens te gaan doen?

Op welke termijn is het college voornemens om dit uitgevoerd te hebben?

Wanneer dit gerealiseerd gaat worden geldt voor scholen en verenigingendan hetzelfde tarief als voor de huishoudens?

Wij horen graag uw reactie op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Gemeentebelangen,
Hilma Hooijer-Everts.

error: Sorry..