Afvalvisie

Afvalvisie van GB op gemeenteraadsvergadering van 31-1-2013 door Jan Steenbergen

Wij zijn allerminst overtuigd dat schaalvergroting de oplossing is voor Area. De grootste winst valt te behalen door een nieuwe aanbesteding van het restafval. Hierbij gaat het over 30-35 euro per aansluiting, schaalvergroting levert nog eens 18 euro per aansluiting op. Indien we niet overgaan tot sc…haalvergroting kan er als nog 50 tot 75% van de 18 euro worden verdiend door een efficiency slag binnen Area. We zien dan ook geen noodzaak om
nu schaalvergroting voor Area mogelijk te maken. Het zijn de grotere spelers die geĆÆnteresseerd zijn in het restafval van Area en niet in onze gemeenten. Social return mogelijkheden moeten optimaal benut worden. Door een eventuele fusie of overname door een andere partij, zal schaalvergroting er toe leiden dat we minder zeggenschap hebben. Wij willen wel samenwerken bij aanbesteding maar met behoud van zelfstandigheid .
Alle voordelen moeten rechtstreeks bij onze inwoners terecht komen.
Het kenniscentrum is voor ons geen basistaak van Area en dus overbodig. Ook vinden wij dat Area zich zoveel mogelijk moet beperken tot zijn basistaak vuilnis inzamelen. Wij zien in de toegevoegde taken (zoals gladheidsbestrijding)geen enkele meerwaarde want het geld komt van de aangesloten gemeenten en levert dus per saldo geen financieel voordeel op

error: Sorry..