Zoals iedereen weet ben ik op 13 juni 2019 afgetreden als wethouder. Daar wil ik het in dit stuk niet meer over hebben. Een zwarte bladzijde in mijn leven en in de historie van Gemeentebelangen. Maar ik wil nu vooruit kijken. Ik ben sinds september 2019 terug in de gemeenteraad. Bij veel mensen riep dat nogal wat onbegrip op. Heel begrijpelijk. Ik stap op als wethouder en een paar maanden later stap ik als raadslid het gemeentehuis weer in. Ik wil heel kort mijn beweegredenen even toelichten. En dat zijn er meerdere.

  • Politiek blijft mijn hobby
  • Ik ben graag actief voor de Een mensen-mens.
  • Gemeentebelangen is en blijft mijn partij
  • Mijn ervaring wilde ik ten dienste stellen van de fractie
  • Ik voel me verantwoordelijk voor de mensen die op mij gestemd hebben.
  • Wethouder is heel iets anders dan raadslid. Hetzelfde is als een voorzitter van een vereniging opstapt maar wel in allerlei commissies gaat zitten.
  • Ik leefde niet in onmin met fractie en huidige bestuur
  • Ik wilde niet op deze manier uit de politiek stappen

Ik hoop op deze manier mijn beweegredenen onderbouwd  te hebben. Ik ben bereid met iedereen, die daar behoefte aan heeft, een constructief gesprek te voeren.

Het afgelopen jaar is niet verlopen zoals menigeen verwacht had. Het gevolg was dat het college in juli niet meer voldoende steun had en besloot af te treden. Een intensief traject van de gehele raad werd begeleid door 2 informateurs. Dat heeft hopelijk de basis gelegd voor de toekomst.

In oktober is een zakelijk college gestart om Hoogeveen weer financieel gezond te maken. Persoonlijk heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Zonder politieke agenda kan dit college hieraan werken. Ik ga ervan uit dat de hele gemeenteraad er zo over denkt.

We moeten als fractie nu gaan werken aan de profilering van onze partij als lokale partij die er in de eerste plaats is voor onze inwoners. Samen met andere fracties moeten we komen tot goede voorstellen waarbij we ons ook naar buiten moeten profileren zodat onze kiezers weten dat we er nog zijn.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan moeten we er als partij weer staan. Ik ambieer niet om nog als boegbeeld onze partij uit te dragen. Een nieuw boegbeeld zal onze partij op de kaart moeten zetten. We hebben absoluut die potentie binnen onze partij. Laten we daar gezamenlijk aan gaan werken. Ik heb er alle vertrouwen in.

Ik wens iedereen heel prettige feestdagen ondanks dat ze dit jaar heel anders zullen zijn dan andere jaren.

Met een welgemeende groet, Jan Steenbergen.

06-55270406

error: Sorry..