Instorten van gevels flatgebouw

 

Instorten van gevels flatgebouw

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 januari 2009 heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. mondelinge vragen gesteld over de risico’s van het instorten van gevels van flatgebouwen.

In deze brief beantwoorden wij deze vragen:

1. Is het college op de hoogte van de brief van VROM van eind 2007?.
Neen, er is binnen de gemeentelijke organisatie niets te vinden van deze brief. Navraag bij het ministerie bleek ook niets op te leveren hoe dit is gecommuniceerd. Dat er een probleem is dat is bekend bij de gemeente. Echter in september 2009 komt er naar verwachting  vanuit een opdracht van VROM aan de SBR (Stichting Bouwresearch) een richtlijn over de veiligheid van gevels en glazen overkappingen o.a. voor beheerders van dergelijke gebouwen. De SBR organiseert dan ook voorlichtingsbijeenkomsten voor eigenaren / beheerders en gemeenten over dit onderwerp. Echter als de raad vindt dat er nu actie moet worden ondernomen willen wij dit wel doen, alleen dan lopen we vooruit op een nader algemeen onderzoek van de SBR.

2. Welke actie heeft het college ondernomen richting de eigenaren van gebouwen?
Geen, omdat hiertoe geen verzoek bij de gemeente door VROM is gedaan.

3. Wat heeft de inventarisatie in Hoogeveen qua aantal gebouwen opgeleverd?
Niets, omdat er geen inventarisatie is geweest.

4. Zijn er door eigenaren veiligheidsonderzoeken uitgevoerd?
Dit is bij de gemeente niet bekend. Er is ook geen contact geweest met bijvoorbeeld de constructeur van de gemeente Hoogeveen hierover met eigenaren van dergerlijke flats zoals de bouwverenigingen.

5. Wat waren de uitkomsten van die onderzoeken?
Zoals bij 4 aangegeven zijn er geen onderzoeken bij ons bekend.

 

6. Zijn er preventieve maatregelen door de eigenaren getroffen?
Ook dit is niet bekend bij de gemeente.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

Henk de Vries   Wietze van der Zwaag,
Secretaris   Loco-burgemeester
 

error: Sorry..