Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Hoogeveen 26-1-2019

Op 26 januari 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het verlagen van de kosten van de jeugdzorg. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd: