Op 22 mei 2012, heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen een omstreken schriftelijke vragen gesteld over vertraging bij het afhandelen van verzoeken in verband met planschade. Op 8 juni 2012, heeft het College van Burgemeester en Wethouders deze vragen beantwoord:

Op 23 mei heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over de afhandeling van planschadeverzoeken.

De vragen kenden de volgende inhoud (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

  1. Hoeveel achterstand is er inmiddels opgelopen in dergelijke dossiers?Op dit moment hebben we 15 planschadeverzoeken in behandeling. Voor zes verzoeken geldt dat de afhandeling geen vertraging heeft opgelopen. Voor vier verzoeken geldt dat er enige vertraging in de afhandeling is opgelopen en dat de volgende stap in de procedure is gezet. Voor vijf verzoeken is er sprake van achterstand in de afhandeling van de verzoeken.

 

  1. Om hoeveel aanvragen gaat het, die onbehandeld zijn gebleven?Er zijn geen aanvragen onbehandeld gebleven. Voor één verzoek geldt dat een volgende stap in de procedure is gezet en dat hierover na besluitvorming binnenkort een brief uitgaat.

 

  1. Is er op de afdeling maar één ter zake kundige die is belast met dergelijke dossiers?Op de afdeling zorgt één ambtenaar voor de afhandeling van de planschadeverzoeken. Eén ambtenaar zorgt voor de achtervang, daarnaast zijn er meer ambtenaren kundig op het gebied van planschade.

 

  1. Hebt u overwogen om een vervangende kracht op deze achterstand te zetten?
   De achterstand is ontstaan vanwege ziekte. Er is sprake van een relatief kortdurende ziekte. De achtervang probeert om, naast zijn reguliere werk, zoveel mogelijk de voortgang te behouden. Er is dan ook niet overwogen om een vervangende kracht in te zetten.
  2. Op welke termijn denkt u deze problematiek te hebben opgelost?
   De achtervang zorgt ervoor dat de voortgang zoveel mogelijk wordt behouden. Binnen een aantal weken is de ambtenaar die de planschadeverzoeken behandelt weer aan het werk.

 

 1. En wat zijn de eventuele financiële consequenties voor deze trage afhandelingen?
  De financiële consequenties zijn te verwaarlozen. Wanneer een vergoeding wordt toegekend wordt wettelijke rente vergoed over de schadevergoeding vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag tot het moment van uitbetaling van het bedrag. Dit gaat om zeer kleine bedragen.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en WetRcoiders van Hoogeyéen,

error: Sorry..