Naar aanleding van de vervolgvragen van de fractie van GEmeentebelangen Hoogeveen e.o. heet het college de colgende antwoorden gegeven:

Geachte heer, mevrouw,

Op 23 januari heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van De Vos van Steenwijklaan 75, aktedatum20 juli 2010.

De vragen kenden de volgende inhoud (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

  1. 1) Waaruit blijkt dat het pand sinds juni 2008 in de verkoop staat? Recherche in BOG vastgoed bestanden heeft opgeleverd dat het pand slechts ter verhuur is aan geboden en niet ter verkoop?

Voor de duidelijkheid het betreft de databank van de NVM.

Verkoop van het pand is niet aangemeld in BOG Vastgoed bestanden. Het pand is te koop aangeboden aan TENNET.

  1. 2) De akten die staan ingeschreven in het kadaster zijn ons nu bekend.

Wij willen graag inzage in de onderhandse stukken die als grondslag hebben gediend voor notariële akten. Wij hebben onze vragen bij het feit, dat het pand binnen enkele minuten voor enkele tonnen meer is doorverkocht. Het voren staande zou bij u bekend moeten zijn gelet op de notariële informatieplicht.

 

Inzage in de onderhandse stukken is mogelijk.

  1. 3) Een gedwongen verkoop is een veiling, iets openbaar ter verkoop aanbieden is geen veiling!! Wij herhalen onze vraag:” Waarom heeft Vermaas het pand nooit ter verkoop aangeboden in het daarvoor bestemde vastgoed bestand van o.a. de NVM”?

Gedwongen verkoop is een executie veiling. Veiling is een openbare verkoop bij opbod of bij afslag.

De gemeente heeft het pand zelf te koop gezet in eerste instantie zonder tussen komst van een makelaar. Pas toen de uiteindelijke koper in beeld kwam is aan makelaar Vermaas de opdracht verstrekt om namens de gemeente het pand te verkopen.

 

Hij bood het pand daarin wel ter verhuur aan (7 april 2009), een kleine toevoeging en het was wereldwijd bekend dat het pand ook te koop is / was.

Vermaas heeft wel in een eerder stadium (begin 2009) opdracht gekregen van de gemeente om het pand te huur aan te bieden. Dit omdat een pand in verhuurde staat meer oplevert dan leegstaand. Er was begin 2009 geen aanleiding om het pand via de makelaar te koop aan te bieden.

  1. 4) Waaruit blijkt dat er gebrek aan belangstelling is / was voor aan- verkoop?

Wij lezen hier toch een tegenstelling. Nu is Vermaas blijkbaar alleen maar ingehuurd voor tijdelijk verhuur, wie heeft dan de acquisitie verzorgd voor de verkoop?

 

Gebrek aan belangstelling blijkt uit het feit dat er geen belangstellenden zich meer melden. Ook niet vanuit de verschillende netwerken. Op dat moment (najaar 2009) was de markt in het algemeen afgenomen (economische situatie).

  1. 5) U geeft aan dat het verkoop bedrag acceptabel is / was. Op basis waarvan is deze afweging gemaakt en is er een taxatierapport? In hoeverre had / heeft het college de juiste informatie om hun goedkeuring ter verlenen?

Nee er is geen officieel taxatierapport, de koopprijs is tot stand gekomen o.b.v. onderhandeling gevoerd door bedrijfsmakelaar Vermaas, namens het college, op basis van de bij deze deskundige bekende marktgegevens.

  1. 6) In het college voorstel staat dat de koper slechts bereid zou zijn i.v.m. beperkte financiële middelen, om tot maximaal € 1.550.000,00 te gaan. Dus het antwoord is ons hier niet helemaal duidelijk.

Wij willen ook graag weten of Vermaas nu wel of niet als verkopende makelaar is ingeschakeld?

Bij punt 4 geeft u aan dat Vermaas is ingehuurd voor tijdelijk verhuur. Wij zijn wel heel benieuwd hoe nu de schriftelijke opdracht tot dienstverlening Gemeente Hoogeveen – Vermaas er uitziet.

Ik ga er vanuit dat er een getekende verkoopopdracht tot dienstverlening is met een duidelijke opdrachtomschrijving. Wij willen graag hiervan een

 

 

afschrift. Wij zijn ook zeer benieuwd wanneer deze opdracht is verstrekt want u geeft aan dat er een opdracht is verstrekt voor tijdelijke verhuur en pas daarna voor de verkoop.

De heer Vermaas is door het college ingeschakeld als verkopend makelaar (maart 2009). Deze opdracht past binnen het inkoop & aanbestedingsbeleid van gemeente. De heer Vermaas heeft geen schriftelijke opdracht gekregen. Dit had wel gemoeten.

In een brief aan de raad van februari 2009 hebben wij de raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het pand. In deze brief vermelden wij eveneens dat makelaar Vermaas is ingehuurd voor de verhuur van het pand. De waarde van een kantoorpand in verhuurde staat ligt hoger dan een leegstaand pand. De gemeente gebruikte het pand zelf niet meer.

Toen koper Slotzijl Investments BV in beeld kwam is besloten om Vermaas eveneens voor de verkoop van het pand in te schakelen.

  1. 7) U wilt geen inzicht hebben in de private afspraken tussen partijen. Dus; wij doen hier zaken voor ruim €1.500.000,00 op de blauwe ogen?

Nee, dat doen we niet. We hebben geen inzicht in afspraken tussen private partijen en kunnen het dan ook niet geven.

Gezien het college voorstel was dit wel de motivatie om tot verkoop over te gaan. “Koper kan niet meer gefinancierd krijgen” dit is het college voorgehouden.( zie B&W voorstel 10-1003-pub. 03-08-2010).

De argumentatie voor de verkoop was:

– De koopprijs is goed, vooral gezien de markt;

– Besparing op onderhoud en personeel;

– Loodsen en werkplaats blijven goed gehuisvest in afwachting van de ontwikkelingen.

Het pand is na verkoop van gemeente aan Slotzijl BV onmiddellijk doorverkocht aan een derde partij, zonder mede weten van de gemeente. In die tweede transactie zijn wij geen partij en hebben wij geen inzicht in de afspraken.

  1. 8) Hier raken wij helemaal het spoor bijster. In de antwoorden van het college wordt gesproken over € 436.000, – feitelijke kosten en € 120.000, – jaarlijkse kosten. U begrijpt mij niet en ik begrijp u niet.

Zou u ons in Jip- en Janneke taal uit kunnen leggen, wat nu werkelijk het in

 

 

het bezit hebben van het pand de gemeenschap kost.

€ 436.000,00 of € 120.000,00?

Dat er rekenschap gehouden met worden met kosten van onderhoud en beheer en afschrijving en rentelasten is mij duidelijk maar de hoogte hiervan is vaag?

 

Wij kunnen voorstellen dat het antwoord leidt tot verwarring. Voor alle duidelijkheid de feitelijke jaarlijkse kosten voor het in bezit houden van de gebouwen aan de Vos van Steenwijklaan 75 bedragen € 436.000,-. Deze kosten bestaan uit kosten voor personeel, bouwkundig en groen onderhoud, energie en water, schoonmaak, verzekering, kapitaallasten, e.d. Dit bedrag is inclusief de kosten voor personele bezetting receptie en bodedienst en inclusief beveiliging en het doen van open- en sluitrondes.

Het bedrag van € 120.000,– zoals genoemd in onze vorige brief is volstrekt irrelevant en niet ter zake doende. Met excuus voor de ontstane verwarring.

  1. 9) Even “googlen” op het perceeladres en de aanbiedingen van diverse, degelijke marktpartijen vliegen ons om de oren.

Ja, uw informatie is correct. Het pand wordt via de gebruikelijke websites te koop en te huur aangeboden.

 

Voor de duidelijkheid: aanbiedingen zonder woonbestemming. Volgens onze informatie heeft de herziening van het bestemmingsplan Bentinckspark wel effect op de marktwaarde.

Mocht u die informatie hebben dan ontvangen wij hem graag.

 

Op dit moment is er leegstand in kantorenland.

Ruim 17.000.000 m2 op landelijk niveau, dus hoe ruimer de gebruiksmogelijkheden hoe hoger de waarde.

Ja, dat klopt.

10) Even nog een afsluiter: wanneer is het ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark definitief geworden en wanneer is de onderhandse koopakte ondertekend?

 

Het bestemmingsplan van de Bentickspark is op 10 juni 2010 vastgesteld

en de onderhandse koopakte is 16 juni 2010 getekend. De akte is 20 juli 2010 gepasseerd.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Henk de Vries Karel Loohuis

Secretaris Burgemeester

error: Sorry..