Sportpark Bentinckspark.

Ja, dat willen wij een sportstadspark met een stadspark en niet zoals de wethouder in december zei een stadsportpark.
Dat was ook één van de uitgangspunten bij het opstellen van het programma van eisen.
De sport als basis voor het nieuwe Bentinckspark en niet de parkfunctie .De ruimte van 40 ha. moet hoofdzakelijk sport uitademen en de parkfunctie is wat ons betreft onder geschikt. Dit mede in relatie tot de grote recreatieve mogelijkheden in ons buitengebied. Van Schoonhoven tot het Echtener paradijs en van Het Oude Diep gebied tot het Spaarbankbos.Enorm grote mogelijkheden om te recreëren. In onze optiek zal het stadspark uitloopgebied zijn voor Krakeel en de omwonenden van Bentinckspark.En daar hebben we niet een enorm park voor nodig. In het blok informeren in december hebben we dit ook al geopperd. Het antwoord van de wethouder heeft daar niets in veranderd.
Communicatie
Over communicatie is al voldoende gezegd maar wij vinden dat de gebrekkige communicatie tot de patstellingen met zowel HHC als HZVV geleidt hebben. Dat was te voorkomen geweest.
Ik zal nu het SPvE op onderdelen onder de loep nemen.
De voetbaldriehoek
We zijn akkoord met de indeling van de velden zoals die na de handreiking van de Voetbalvereniging Hoogeveen richting HZVV is ontstaan.
We verwachten van HZVV dat ze nu, hun eis dat het jeugd voetbalstadion dichter bij de kantine zou komen is ingewilligd, verder voortvarend mee gaan werken aan de uitwerking van de verdere plannen. We streven allemaal hetzelfde  doel na. Een prachtig sportcomplex waar zowel Hoogeveen als HZVV zijn eigen gezicht kan behouden. We verwachten dat HZVV vanaf nu ook als eenheid gaat optreden. En dat beide verenigingen onderling maar ook richting gemeente goed communiceren Uiteraard geldt dat ook voor de gemeente.
Mr.Cramerweg
Probleem blijft nog wel de Mr Cramerweg.Volgens de raadsstukken gaan we daar later een beslissing over nemen. Dat lijkt ons onverstandig omdat daarmee heel veel samen hangt. Gemeentebelangen is tegen versmalling zolang niet duidelijk is wat de plannen zijn. Zodra er duidelijkheid is zullen we een nieuwe afweging maken
We komen daar bij parkeren nog even op terug.
Als de plannen in de voetbaldriehoek, doordat mogelijk de meerderheid van de Raad de Mr Cramerweg niet wil versmallen, ingedikt moeten worden ontstaat een andere situatie. Maar wat voor situatie ontstaat er dan? Is nu niet helder voor ons. En weten ook niet of dat onze goedkeuring zal krijgen. Komt college dan met de aangepaste plannen bij ons terug?
De Schoolcampus.
Een goede ontwikkeling volgens Gemeentebelangen met alle sportvoorzieningen zo dicht bij. Jammer dat het park zo ver weg is. Juist voor de schooljeugd had het park van betekenis kunnen zijn maar wij denken dat het park voor de jeugd nu te ver weg is.
Groot vraagteken hierbij blijft of het Roelof van Echten College daadwerkelijk naar het Bentinckspark komt. Als ze niet komen zal een geheel nieuwe situatie ontstaan.
Welke gevolgen heeft dat? Is voor ons niet duidelijk.
Het Voorzieningen centrum
Naar onze mening zal de functie van dit centrum voor het stadspark minimaal zijn. De mensen die er recreëren, nemen hun eigen consumpties mee of gaan naar huis. Ze wonen toch vlak bij.
Wat dat betreft is koppeling stadsparkvoorzieningen en voorzieningencentrum overbodig.
En dan Stadspark/HHC/Wielerbaan.
Wat ons betreft komt HHC op de door hen gevraagde plek. De motieven van het college zijn voor ons niet steekhoudend. Uitnodigend als park gelijk aan Bentinckslaan ligt, zoals college aangeeft, is voor ons minder belangrijk dan het feit dat HHC aan Bentinckslaan ligt en het Bentinckspark daardoor een sportuitstraling heeft. Want dat was ons uitgangspunt. Sport mag niet wijken voor andere voorzieningen. Daarom zeggen wij ook dat de wielerbaan moet blijven en dat het stadspark wel binnen deze wielerbaan gerealiseerd kan worden. Lijkt ons een prachtige oplossing.
Parkeren
Door de HHC variant zou een onderzoek naar het laten vervallen van het parkeren aan de Sportlaan een interessante uitkomst kunnen hebben. Daarmee voorkom je dat er overlast van verkeer ontstaat in de woonbuurt. In deze buurt komt dan alleen verkeer wat daar woont. Een rustige verkeersluwe buurt dus. Dat willen we toch. Hebben we in omgeving Van Limburg Stirumstraat gedaan en gaan we straks ook bij Carstenstraat/Zuiderweg realiseren. Weer een  probleem opgelost.
Parkeerpieken
Parkeerpieken kunnen volgens Gemeentebelangen opgevangen worden op dezelfde manier als nu gebeurd. Op de rijweg van de Mr. Cramerweg.Dus de Mr Cramerweg in stand houden in de huidige vorm zou het parkeren oplossen. Voor verkeersveiligheid kan bij de schoolcampus wel een andere voorziening getroffen worden.
Woningbouw
De plannen voor woningbouw worden volgens de raadsstukken fors beperkt door de vliegveldcontouren. Volgens college zou daarom het budget voor het Bentinckspark verhoogd moeten worden van 25 naar 30 miljoen.
Maar door de te verwachten aanpassing van de vliegcontouren, waar wij als gemeente wensen voor bij de provincie neer kunnen leggen, zal er geheel andere situatie ontstaan.
We moeten pas over een aanpassing van het budget praten  als de BKL normen zijn vervangen door LDEN normen mbt  de vliegveldcontouren. Dan zou het best kunnen zijn dat er woningbouw op nog grotere schaal mogelijk wordt.
We hebben daar nu geen zicht op.
Zwembad
Wij willen het college uitdrukkelijk meegeven dat ze bij het vermarkten van het zwembad uitgaan van een binnen- en buitenbad met een ruime ligweide.
Onzekere factoren
Wij vragen ons wel af of we  niet voor forse extra kosten komen te staan. Het college somt al een drietal onzekere factoren op.
Extra investeringen in voorzieningencentrum
Extra bijdrage aan zwembad
Bijdrage aan versmalling Mr Cramerweg.
Dat zijn volgens het college de onzekerheden.
Wij kunnen nog wel enkele andere onzekerheden noemen.
HZVV eist soortgelijk opstallen als nu. Komt de gemeente daar zonder financiële consequenties uit. ?
Het aanleggen van nieuwe wielerbaan?
De paardensport
Mogelijkheden en onmogelijkheden van verleggen van veld van HHC.
En mogelijk dat er nog meer addertjes onder het gras zitten.
Wij vragen ons openlijk af of dit SPvE wel rijp is voor besluitvorming. Moet er niet beter naar de financiële consequenties gekeken worden.
Tussenvoorstel is om akkoord te gaan met voetbal driehoek(als probleem Mr Cramerweg is opgelost) en het verdere plan eerst beter door te rekenen. Jan Steenbergen
 

error: Sorry..