Als je dat woord beslommeringen zo leest dan zou het kunnen zijn dat je denkt; beslommeringen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eerst maar eens even in de dikke Van Dale gekeken. Daar staat als omschrijving van dat woord; Verplichte bezigheid die je als lastig of vervelend ervaart: de dagelijkse beslommeringen.

Het is, wat mij betreft, zeker zo dat de dagelijkse beslommeringen van een gemeenteraadslid soms eigenlijk wel lastig te duiden zijn en soms zelfs vervelend aan je kunnen knagen.

Best vervelend is het soms om precies in te schatten waarom sommige mensen op b.v. facebook hun ongezouten mening ventileren over onze gemeenteraad en dat het ook lastig is om als gemeenteraadslid hierover dan weer wat te zeggen, want voordat je het weet raak je verstrikt in lastige vraagstukken die door sommige van onze inwoners terug gebracht worden tot in hun ogen eigenlijk hele simpele oplossingen en conclusies.

Dus maar niet reageren op wat er allemaal voorbij komt op de social media? Beter is het om in een persoonlijk gesprek te weten te komen wat iemand dwars zit. Niet dat het zo is dat wij als gemeenteraadsleden alles maar zo even kunnen oplossen, maar wel om te proberen antwoorden te vinden op vragen die er onder onze inwoners leven.

Ik pik er zo maar even een vraag tussen uit. Gaat over parkeren in Hoogeveen.

Een van de vragen die werd gesteld is de volgende; Hoogeveen is toch een dorp?, en in een dorp hoef je toch niet te betalen om te parkeren?.

Dat klopt, tenminste als je niet parkeert in/op het openbaar groen want dan kun je een boete krijgen en dan wordt het nog een duur grapje, maar dat geldt dan trouwens ook in de Stad. Op deze vraag zouden we kunnen antwoorden dat Hoogeveen officieel dan misschien geen stad is, maar dat inwoners uit de verschillende wijken en dorpen en ook uit de regio toch wel naar Hoogeveen komen als er eens weer nieuwe kleren of schoenen moeten worden gekocht. En deze mensen komen voor het grootste gedeelte met de auto naar het centrum van Hoogeveen of het nu een stad is of een dorp.

Ja maar…., in b.v. Coevorden en Zuidwolde kan je gratis parkeren. Dat is inderdaad zo, en als je dus voor kleding e.d. naar Hoogeveen wilt, dan moet er betaald worden in het centrum van de Stad of zo u wilt het dorp. Voor de dagelijkse boodschappen zijn er in Hoogeveen heel veel mogelijkheden om dat zonder dat je betaalt te doen in o.a. de winkelcentra de Weide, de Nije nering, de Wielewaal, Krakeel en Griendsveenweg. En ook in onze dorpen kun je gratis parkeren.

En om dan maar meteen ter zake te komen, afgelopen donderdag, 20 december, heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor het nieuwe parkeerbeleid nadat de raad wethouder Erwin Slomp op 6 december gevraagd had om met een nieuw plan te komen.

Deze raadsavond is via de volgende link te beluisteren en te bekijken.

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/593131/Raadsavond%2020-12-2018

Tijdens deze vergadering kwamen ook nog andere onderwerpen aan de orde. O.a. het debat over het rapport van de rekenkamercommissie over schuldhulpverlening. Namens Gemeentebelangen nam Hilma Hooyer deel aan dit debat en dat is eveneens te volgen via bovenstaande link. Aan het einde van de vergadering presenteerde wethouder Erwin Slomp het plan voor een nieuw zwembad. Alle belanghebbenden van het zwembad kunnen instemmen met het plan wat nu gepresenteerd is. Het zwembad krijgt o.a. 8 banen van 25 meter voor de wedstrijdsport en ook de verschillende doelgroepen die gebruik gaan maken van het zwembad zijn tevreden met wat er nu op tafel ligt.

Ook werden er door Jan Knol vragen gesteld over de problemen die er blijken te zijn in winkelcentrum de Weide. Door ondernemers en winkelend publiek wordt overlast ervaren wanneer sommige groepen het winkelcentrum bezoeken. De winkeliers zijn trots op hun winkelcentrum en horen van bezoekers dat die zich op sommige momenten niet veilig voelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Burgemeester Loohuis antwoordde heel uitgebreid op de vele vragen die door Gemeentebelangen waren gesteld en die nog aangevuld werden door de VVD. Ook dit gedeelte van de raadvergadering is te beluisteren en te bekijken via de al genoemde link.

In het begin van dit stuk had ik het over de beslommeringen van een raadslid. O.a. het woord verplichting kwam aan de orde en daarom wil ik daar nog graag wat over kwijt. Op allerlei bijeenkomsten word je als raadslid uitgenodigd. Zo was ik pas geleden bij een ontmoeting met ons grote vrijwilligerslegioen aanwezig en daar hoor je dan eigenlijk dan echt wat er allemaal zo speelt op het gebied van het vrijwilligerswerk. Als je het dan hebt over verplichtingen, dan is dat toch wel een van de bezigheden die ik graag “verplicht” vervul. Je kunt je niet voorstellen wat we zonder al die vrijwilligers zouden moeten beginnen bij b.v. dorpshuizen, verenigingen en andere organisaties.

Als we als inwoners allerlei voorzieningen in de benen willen houden, dan zal ons dat niet lukken zonder dat grote leger van vrijwilligers. Daarom wil ik dan ook graag langs deze weg al die mensen die zich op wat voor manier ook inzetten voor van alles en nog wat, hartelijk bedanken dat ze dat doen voor de gemeenschap waar we allemaal deel van uit maken.

Dan nog even over de bezetting van onze raadsfractie. Omdat Jaap Fidom helaas heeft moeten afhaken als raadslid vanwege gezondheidsproblemen heeft Adrie Vos de plaats van Jaap ingenomen en keert Jan Alting terug als opvolgend raadslid. Dat is dus weer een hele Janboel bij gemeentebelangen. We gaan 2019 dus weer helemaal compleet aan de slag om voor Hoogeveen mooie dingen te doen. Dat moet, wat mij betreft, altijd de intentie zijn van een gemeenteraadslid. Natuurlijk ben je voor Gemeentebelangen aan de slag en probeer je er met elkaar voor te zorgen om de dingen die we met elkaar hebben afgesproken handen en voeten te geven, maar uiteindelijk ben je raadslid van de gemeente Hoogeveen.

Er is de komende tijd een boel te doen in de gemeente. We komen o.a. uitgebreid te spreken met elkaar over nieuwe manieren om onze energievoorziening voor de toekomst in goede banen te leiden. Iedereen is inmiddels wel overtuigd van het feit dat er wat moet gebeuren, en nu ook de landelijke overheid grote stappen wil zetten op dit gebied zal er ook op de gemeentes van alles afkomen. Steeds zullen er afwegingen moeten worden gemaakt over waar b.v. een zonnepark/weide wel of niet kan komen. We hopen dat we dat allemaal voor elkaar kunnen krijgen in overleg met die verschillende partijen. Voorop staat dat we in Hoogeveen niet op een eiland leven en dat we dus ook ongetwijfeld onze bijdrage zullen moeten leveren om voor de toekomst klaar te zijn.

Tot zo ver dus enkele “beslommeringen” van een raadslid.

In het besef dat de beslommeringen van een raadslid heel vaak nog wel meevallen, leven we mee met de zorgen die er , ook binnen onze club van gemeentebelangen, zijn voor wat betreft de gezondheid van enkele bestuursleden en de partner van een van onze fractieleden.

Tenslotte wens ik u prettige kerstdagen en een heel mooi 2019.

Jan Giethoorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Sorry..