In onze laatstgehouden bestuursvergadering kwam ook ons informatieblad aan de orde. Leden hebben het recht op informatie vanuit de partij. Zowel de fractie als het bestuur kan hier een bijdrage aan leveren. Uiteraard staat het een lid ook vrij om kopie in te leveren.

Als plaatsvervangend voorzitter (ad interim, met een mooi woord) vond ik dat we weleens weer van ons mochten laten horen. Het was een bijzonder jaar. Ook dit moet je, denk ik, als politieke partij eens mee maken. Geheel nieuw voor ons dat dit je overkomt. Het aftreden van een wethouder gaat je niet in de koude kleren zitten. Het houdt je bezig. Dit heeft het afgelopen jaar veel tijd van een groot aantal mensen gevraagd. Ik wil al diegenen, die hebben bijgedragen aan het komen tot een oplossing, bedanken voor hun inzet. Ook in minder goede tijden vind ik dat je er moet staan.

Gelukkig zitten we nu, wat de partij betreft, in rustiger vaarwater. En laten wij ervan uit gaan met elkaar, dat we dit ook zo houden. De fractie vindt zijn weg steeds beter. Had ik ook verwacht want het kost tijd je weg in de ambtelijke wereld te vinden. Vooral de hoeveelheid papier (lees: Tablet of Ipad ) tegenwoordig, slokt veel tijd op. Los van alle uitnodigingen die je ontvangt.

Voorgaande was voor mij de reden om twee jaar geleden te moeten besluiten een eind cq. een streep te zetten onder mijn raadsperiode.

Ik heb daardoor nu meer tijd voor andere zaken, helaas voelt dat zeker niet zo. De tijd, en gelukkig beslis ik het zelf, is zo weer ingevuld.

Kinderen, kleinkinderen, diverse andere bestuurlijke bezigheden en ook nog wat taxiritten houden mij van en op straat. Gelukkig kan ik dit nog, want er was dit voorjaar ook even een minder goede tijd als je rond de jaarwisseling geopereerd wordt aan darmkanker. Dit ligt achter ons en het gaat prima, ook de controle uitslagen zijn goed.

Als het om het bestuur gaat van Gemeentebelangen, dan wil ik de volgende punten aandragen:

Wij zijn op zoek naar versterking in het bestuur. Inmiddels zijn er enkele personen benaderd en deze hebben te kennen gegeven wel belang te hebben.

Positief dus.

Een nader punt, en dat is zeker van enorm groot belang, is het werven van leden.

Van belang is hier de diversiteit in ons ledenbestand.

Waar ieder in onze samenleving mee te maken heeft is de vergrijzing. Met grijze koppen is niks mis maar er is een toekomst. Voor die toekomst moeten wij ons ook wapenen. Jongeren, maar ook onze pluriforme samenleving, zijn punten die voor ons en vooral voor de toekomst van belang zijn.

Bij deze zou ik ook aan de leden willen vragen mee te denken over voorgaande en als je een lid denkt te kunnen scoren laat het niet na. Uiteraard wel in de geest van onze partij.

Voor zover wat mij betreft even deze bijdrage.

Wij staan alweer bijna voor een nieuw jaar.

Ik wil dan ook ieder een goede jaarwisseling wensen en bovenal een gezond 2020.

Jan Stoefzand.

error: Sorry..