bestrijding jeugdwerkeloosheid

Van de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.

Onderwerp: bestrijding jeugdwerkeloosheid

Datum: 16 oktober 2014

Geachte College,

Zoals u zult weten heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken een Europees potje beschikbaar voor het bestrijden van de jeugdwerkeloosheid. Het gaat om projecten als loonkostensubsidies om jongeren met bijstand aan de slag te helpen, leerwerkplekken en om begeleiding op de werkvloer.

Voor de periode tot 2020 is in totaal 114 miljoen euro beschikbaar. Tot uiterlijk 31 oktober 2014 kan door de gemeentes een beroep op deze gelden worden gedaan.

Tot op heden is er door nagenoeg geen enkele gemeente een plan ingediend waarvoor deze gelden beschikbaar zijn. Minister Asscher zou hierover alle wethouders een mail hebben gestuurd

In het collegeprogramma Kijken in Kansen (#KIK) willen we de komende vier jaar de werkeloosheid terugdringen tot maximaal 2,5% boven het landelijk gemiddelde.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

–        Heeft onze betreffende wethouder een mail hierover ontvangen?

–        Bent u op de hoogte van het bestaan van genoemde subsidie pot van het ministerie van Sociale Zaken?

–        Zo ja, weet u dat de deadline voor het indienen van plannen die een beroep doen op deze gelden voor 31 oktober2014 binnen dienen te zijn?

–        Heeft het college plannen ingediend waar een beroep wordt gedaan op deze gelden?

–        Zo nee. Is het college voornemens om dit alsnog te doen voor 31 oktober 2014?

–        Deelt het college de mening dat dit een van de kansen is die aangegrepen dient te worden?

Wij vertrouwen erop dat we onze vragen voldoende duidelijk hebben gesteld en zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen

Erwin Slomp

error: Sorry..