bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Mondelinge vragen aan het college 31 oktober 2019

Onderwerp: verlenging bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Sinds februari 2015 worden in Hoogeveen asielzoekers gehuisvest. De voormalige gevangenis De Grittenborgh is omgebouwd tot azc Hoogeveen en biedt ruimte voor de opvang van maximaal 1000 bewoners.

Sinds december 2017 is in een afgescheiden gedeelte van azc Hoogeveen de extra begeleiding en toezichtlocatie (EBTL) gevestigd, voor maximaal 50 bewoners.

In de brief van 16 oktober 2019, gericht aan de raad, worden wij geïnformeerd over het verlengen van de bestuursovereenkomst met het COA en over het beëindigen van het EBTL ’experiment’.

Voorwaarde voor dit experiment was dat zogenoemde ‘’veilige landers’’ en Dublinclaimanten niet in Hoogeveen zouden worden opgevangen.

Wij zijn blij te horen dat het college de eerder voorgenomen belofte om te stoppen met het EBTL per einde contract ook daadwerkelijk doorzet.

Wij horen echter vanuit de Hoogeveense bevolking toch ook bezorgde berichten.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

 

  1. Klopt het nadat de Dublinclaimanten en ‘’veilige landers’’ niet meer welkom waren het aantal winkeldiefstallen in het centrum van Hoogeveen drastisch is afgenomen?
  2. Is in de bestuursovereenkomst dan ook opgenomen dat er bepaalde groepen zoals ‘’veilige landers’’ en Dublinclaimanten niet worden opgevangen in Hoogeveen?
  3. Zo nee, is het college van mening dat er alles aan moet worden gedaan om problemen met deze groepen asielzoekers te voorkomen?
  4. Zo ja, is het college nog van plan om zich hier opnieuw over te buigen, en opnieuw te gaan overleggen met het COA om dit alsnog te regelen.

 

Namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen, Aron Sieders.

error: Sorry..