Bethesda, en nu..

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dit spreekwoord schoot mij direct te binnen tijdens de bijeenkomst in de Tamboer. Als 1 ding duidelijk werd, was het dat het wantrouwen richting TREANT groot is.
1. Hoe is dit wantrouwen bij de aanwezigen ontstaan;
2. Op weke wijze kunnen we dit wantrouwen omzetten in vertrouwen?

Het wantrouwen is ontstaan doordat TREANT slecht communiceert, niet alleen naar de inwoners, maar ook naar de politiek, zorgverzekeraars, huisartsen en patiëntenverenigingen. Dat is een conclusie die we kunnen trekken en deze conclusie wordt ook door TREANT zelf bevestigd. Ook het actiecomité draagt bij aan het aanwezige wantrouwen door een onjuist beeld neer te zetten. Als u leest: “Bethesda moet blijven”, wat denkt u dan? Juist ja, Bethesda gaat sluiten. Dit is nu juist niet aan de orde. Bethesda blijft, zo wordt voor miljoenen geïnvesteerd in o.a. operatiekamers en ICT voorzieningen. De vraag moet zijn: Bethesda, wat biedt het ons nu en in de toekomst en met welke werkgelegenheid voor onze regio? De beantwoording van deze vraag moeten we afzetten tegen de belofte van TREANT zelf, namelijk een volwaardig ziekenhuis. Het is aan TREANT de communicatie te verbeteren, heldere signalen af te geven en het vroegtijdig betrekken van de diverse partijen in de verkennende fase van de beleidsvoorbereiding. We moeten TREANT daarbij een eerlijke kans geven! Dit zal een eerste stap kunnen zijn om vertrouwen te herwinnen. Bereidheid om oprecht naar elkaar te luisteren dient voorop te staan. Het uitgangspunt zal moeten zijn: Bethesda, wat biedt het ons, nu en in de toekomst?

Het is niet alleen van belang dat geïnvesteerd wordt in de relatie tussen TREANT en de andere betrokken partijen, maar ook tussen de betrokken partijen onderling. Politieke partijen moeten de rijen sluiten om het gezamenlijk belang voorop te stellen. Geen éénzijdige acties van bv. SP, GL of VVD, maar gezamenlijk strategieën uitwerken die het meeste effect kunnen hebben. De actievoerders, patiëntenverenigingen en huisartsen hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar zullen ook de bereidheid moeten hebben om het collectief te versterken. Schouder aan schouder, krachten bundelen, vanuit een goede informatiepositie en met een helder doel voor ogen. Daarbij mogen we het personeel van Bethesda niet uit het oog verliezen. Zij hebben meerdere signalen afgegeven die op zijn zachts gezegd niet overeenkomen met het gepresenteerde beeld vanuit de actievoerders.

De actie van de actievoerders om via het “uitkijkpunt” de bevolking op te zetten tegen de leden van de gemeenteraad in de aanloop naar de grote bijeenkomst op 13 febr. in de Tamboer is bij mij verkeerd gevallen. Zo hoort het niet te gaan, was onterecht en doet absoluut geen recht aan de inspanningen die we als politiek hebben gedaan en doen om Bethesda als volwaardig ziekenhuis overeind te houden.

Samen optrekken, vanuit het zelfde belang, namelijk een volwaardig ziekenhuis Bethesda. Dat is het standpunt van Gemeentebelangen! Alleen op deze wijze kunnen we oplossingen vinden voor problemen, zoals bijvoorbeeld vervoer van en naar de andere locaties.

Jacob van der Heide
Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

error: Sorry..